PARTNER PORTALU
 • BGK

GDOŚ: Wydobycie gazu łupkowego nie wpływa znacząco na środowisko

 • AW    26 marca 2015 - 16:16
GDOŚ: Wydobycie gazu łupkowego nie wpływa znacząco na środowisko

Lokalizacja zbadanych odwiertów (fot.pgi.gov.pl)

Krótkotrwałe przekroczenia norm poziomu hałasu i chwilowe podwyższenie wartości niektórych parametrów w powietrzu - to największe uciążliwości środowiskowe stwierdzone przez badaczy w rejonach odwiertów łupkowych w województwie pomorskim i lubelskim.
Badania w rejonie siedmiu odwiertów do wydobycia gazu z łupków znajdujących się na terenie województwa pomorskiego oraz lubelskiego wykonywało na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ponad 60 ekspertów i specjalistów m.in. z: Państwowego Instytutu Geologicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej czy Politechniki Gdańskiej oraz Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Badaniami objęto nie tylko przygotowania i sam proces wiercenia otworu oraz uruchamiania złoża, ale także stan środowiska po zakończeniu prac (od razu po i po dłuższym czasie od zakończenia odwiertu).

Oto główne ustalenia:

- Podczas badań nie stwierdzono znaczących i trwałych zmian stanu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych, pogorszenia parametrów gleb pod kątem rolniczym ani podwyższenia stężeń pierwiastków promieniotwórczych (radonu) w glebie.

- Wydobycie gazu łupkowego nie miało także wpływu na stan zasobów wód podziemnych (nie spowodowało obniżenia zwierciadła wód podziemnych).

- Zdążały się przypadki podwyższenia analizowanych parametrów w powietrzu gruntowym. Ustalono jednak, że wynikało ono z gromadzenia się współczesnych produktów naturalnych przemian biologicznych pod folią uszczelniającą badane tereny lub w jednym przypadku – z karbońskich pokładów węgla.

- Podczas pracy urządzeń spalinowych dużej mocy i wysokowydajnych pomp, w trakcie szczelinowania, odnotowano krótkotrwałe przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu i chwilowe podwyższenie wartości niektórych parametrów analizowanych w powietrzu (tlenki siarki i azotu oraz związki organiczne).

- Ingerencja w krajobraz prowadzonych prac była stosunkowo krótkotrwała, a po jej zakończeniu nie pozostawiła znaczącego śladu w krajobrazie.

- Podczas prowadzonych badań nie zarejestrowano drgań pochodzących od wstrząsów sejsmicznych związanych z procesem pękania górotworu spowodowanym szczelinowaniem. W jednym przypadku stwierdzono drgania na powierzchni terenu wywołane pracą urządzeń służących do szczelinowania (pomp), jednak nie przekroczyły one dopuszczalnych wartości drgań.

- Wykonane badania pozwoliły zatem na stwierdzenie, że prowadzone prace rozpoznawcze, w tym szczelinowanie, nie wpłynęły znacząco na stan środowiska – reasumuje GDOŚ.

Prace badawcze trwały trzy lata i zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prowadzono je na siedmiu odwiertach (dwa w woj. lubelskim; pięć w pomorskim):

1) Lubocino: odwiert Lubocino 2H,PGNiG, koncesja Wejherowo;
2) Stare Miasto: odwiert Stare Miasto,Eni, koncesja Elbląg;
3) Syczyn: odwiert Syczyn OU-2, Orlen UpStream, koncesjaWierzbica;
4) Wysin: odwiert Wysin, PGNiG, koncesja Stara Kiszewa;
5) Zawada: odwiert Zwierzyniec, Chevron, koncesja Zwierzyniec;
6) Łebień: odwiert Łebień LE-2H, Lane Energy, koncesja Lębork;
7) Gapowo: odwiert Gapowo, BNK, koncesja Bytów.

Do tej pory w Polsce wykonano 69 otworów rozpoznawczych w poszukiwaniu węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych (15 w 2014 roku). Na tych otworach dokonano 25 szczelinowań hydraulicznych w tym 12 poziomych. Dwunastu grupom kapitałowym wydano 48 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów niekonwencjonalnych. Do tej pory nie wydano żadnej koncesji wydobywczej.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (6)

 • Dziunia Elficka, 2015-04-12 15:58:49

  wyczerpująca informacja prosto z USA na portalu Zielonych Wiadomości.
 • moki, 2015-03-29 23:16:17

  Do leda: Gdzie ta dewastacja krajobrazu w USA spowodowana wydobyciem łupków?:D Chyba ci się pomyliło z kopalniami odkrywkowymi, łupki to jeden z najczystszych sposobów pozyskiwania gazu na dużą skalę. I jeszcze to szukanie spisku, że ekspertyza jest na zamówienie polityczne:D "Badania były ...realizowane na terenach, na których prowadzono prace rozpoznawcze, oraz w ich bezpośrednim otoczeniu. Wykonywały je państwowe instytuty badawcze i uczelnie wyższe. Zaangażowano w nie ponad 60 ekspertów i specjalistów z takich instytucji jak: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (główny odpowiedzialny), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Gdańska oraz Główny Instytut Górnictwa w Katowicach." Pewnie wszyscy byli w to zamieszani:D  rozwiń
 • Eterno Vagabundo, 2015-03-29 23:02:05

  Po wyssaniu ropy Szkody będą wszędzie, Bo pustek w przyrodzie Nie było i nie będzie.