PARTNER PORTALU
 • BGK

Gmina Dobra pracuje nad uchwałami śmieciowymi

 • www.Mierzyn24.pl    28 marca 2013 - 13:05
Gmina Dobra pracuje nad uchwałami śmieciowymi

Podczas zaplanowanej na czwartek 28 marca sesji Rady Gminy Dobra, radni głosować będą nad trzema przygotowanymi przez urzędników projektami uchwał, które ściśle dotyczą tzw. śmieciowej rewolucji.
Nowa opłata za odbiór śmieci jest ostatnio przewodnim tematem nie tylko dla mieszkańców Mierzyna.

Do zapowiadanych zmian w systemie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości pozostały tylko trzy miesiące. Wszystko wskazuje na to, że w momencie, gdy wprowadzanie reformy w gminie Dobra powinno być już na tzw. ostatniej prostej, czeka nas duża zmiana w sposobie naliczania opłat za odbiór śmieci. W dodatku będzie to zmiana, na którą czekało wielu mieszkańców.

Podczas zaplanowanej na czwartek 28 marca sesji Rady Gminy Dobra, radni głosować będą nad trzema, przygotowanymi przez urzędników projektami uchwał, które ściśle dotyczą tzw. śmieciowej rewolucji.

Jedna z uchwał, na wprowadzeniu której z pewnością zależy dużej części mieszkańców Mierzyna, przewiduje odmienny od przyjętego z końcem grudnia, sposób ustalania opłaty za odbiór odpadów z terenu nieruchomości.

Wprowadzony zostanie zapis stanowiący, że: „W przypadku bezpowrotnie zużytej wody, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza, różnicuje się stawki opłaty za 1 m3 wody bezpowrotnie zużytej i stawki wynoszą: 0,50 zł w przypadku jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 0,10 zł w przypadku jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny".

Pozwoli to znacznie obniżyć przyszłe rachunki za wywóz odpadów wśród właścicieli działek, którzy zużywają duże ilości wody do podlewania przydomowych ogródków.

Dotychczasowe przepisy jednakowo traktowały wodę bezpowrotnie zużytą oraz wodę wykorzystywaną w domach, która trafiała do kanalizacji.

Jeśli projekt uchwały zostanie przyjęty, koszt wywozu odpadów z posesji stanowić będzie sumę następujących stawek: stawka opłaty (4,30 zł lub 5,30 zł) x średnie miesięczne zużycie wody w domach + stawka opłaty (0,10 zł lub 0,50 zł) x średnie miesięczne zużycie wody bezpowrotnie zużytej (np. do podlewania ogródków)

Kolejna uchwała, nad którą głosować będą radni, wprowadzi możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami drogą elektroniczną.

Mieszkańcy posiadający zaufany profil ePUAP lub kwalifikowany certyfikat, będą mieli możliwość przesłać wypełnioną deklarację na przygotowaną specjalnie w tym celu urzędową skrzynkę podawczą. Dodatkowo, jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, aż o dwa miesiące może zostać wydłużony termin składania deklaracji - do 31 maja 2013 r.

Ostatnia z czwartkowych uchwał nakłada na gminę obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Dotychczas obowiązek ten nałożony był na właścicieli nieruchomości.

Zaproponowane przez urzędników zmiany w systemie gospodarki odpadami w gminie Dobra będą z pewnością korzystne dla mieszkańców. Czy uchwały wejdą w życie zależy teraz od radnych oraz od wojewody zachodniopomorskiego - organu, który stwierdzi czy przyjęte przez gminę Dobra rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (3)

 • ChWwD, 2013-03-29 15:39:06

  Nie ma się czym chwalić - raczej trzeba się żalic, 21 misiecy po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP!!!!
 • W bulu i bez nadzieji, 2013-03-28 19:08:27

  Dobra Gmina ma w doopie terminy ustawowe - bo wysokie premie należą się w Polsce tym co nie dotrzymują terminów...
 • hihihi, 2013-03-28 15:06:31

  jak do 1 stycznia uda im się wprowadzić nowy system to będzie swięto. 45 dni od ogłoszenia + 2 x przesuniecie terminu 28 dni razem 73 dni to składanie ofert będzie jakby oglosili przetarg 2 kwietnia 13 czerwca + 60 dni na podpisanie umowy mamy 13 sierpnia jak nie będzie odwołań!!! GRATULUJĘ S...ZYBKOŚCI RADNYM  rozwiń