PARTNER PORTALU
  • BGK

Gminne dotacje na przydomowe oczyszczalnie

  • AW    10 lutego 2012 - 15:05
Gminne dotacje na przydomowe oczyszczalnie

Mieszkańcy czterech miejscowości na terenie gminy Świdnica mogą składać wnioski na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie na ten cel w tegorocznym budżecie gminy zarezerwowano 350 tys. zł.
Obecnie z 4 miejscowości: Modliszowa, Pankowa, Stachowic i Wieruszowa wpłynęło 68 deklaracji ws budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Uprawnionym do uzyskania dotacji na ten cel jest właściciel nieruchomości położonej w tych miejscowościach, osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w budynku mieszkalnym, przy którym zamierza wybudować przydomową oczyszczalnię- mówi wójt gminy T. Mazurek

Jak przypomina urząd gminy, 30 grudnia Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świdnica. Dotacja może być udzielona jeżeli, przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie budowana na obszarze, na którym nie przewiduje się, zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi gminy, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Wnioski będą rozpatrywane w terminach: 31 marca, 30 czerwca i 31 sierpnia. W przypadku wyczerpania wszystkich środków z budżetu gminy przewidzianych na 2012 rok budżetowy, wnioski będą rozpatrywane w następnym roku budżetowym, pod warunkiem przeznaczenia w uchwale budżetowej środków na ten cel.

Dotacja dla jednego przedsięwzięcia może być udzielana do wysokości:

1. dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby jednej nieruchomości - 80% kosztów, nie więcej jednak niż 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych),
2. dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby dwóch lub trzech sąsiadujących ze sobą nieruchomości, stanowiących własność różnych osób - 80% kosztów, nie więcej jednak niż 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
3. dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym stanowiącym współwłasność różnych osób - 80% kosztów, nie więcej jednak niż 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) pod warunkiem podłączenia wszystkich lokali do przydomowej oczyszczalni ścieków.

Równolegle do programu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków trwają prace nad opracowaniem koncepcji kanalizacji gminy, z której po jej przyjęciu przez Radę Gminy wyniknie plan dalszej kanalizacji gminy i wskazane zostaną docelowe miejscowości, w których będą stosowane indywidualne rozwiązania, czyli szczelne szamba lub przydomowe oczyszczalnie - dodaje wójt gminy.

 

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.