Gminy będą mogły finansować sterylizację domowych zwierząt

Sejm uchwalił ustawę, która dopuszcza możliwość finansowania przez gminy kastrację lub sterylizację zwierząt domowych posiadających właścicieli, przy poszanowaniu praw tych właścicieli.
Gminy będą mogły finansować sterylizację domowych zwierząt
Zgodnie z projektem noweli, gminy będą mogły częściowo lub całkowicie finansować kastrację lub sterylizację zwierząt domowych (fot.fotolia)

Za uchwaleniem ustawy było 436 posłów, jeden wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwko.

W poselskim projekcie ustawy zwrócono uwagę, że obecnie brak jest przepisu, który reguluje kwestię dofinansowywania właścicielom przez gminy zabiegów zwierząt. "Z dotychczasowych unormowań zawartych w ustawie wynika, że gmina mogła jedynie uregulować wysokość środków finansowych na realizację programu poprzez kastrację lub sterylizację, ale wyłącznie w odniesieniu do zwierząt bezdomnych lub kotów wolnożyjących (...), a nie w odniesieniu do zwierząt posiadających właścicieli" - podkreślono w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem noweli, gminy będą mogły częściowo lub całkowicie finansować kastrację lub sterylizację zwierząt domowych, posiadających właścicieli, przy poszanowaniu praw tych właścicieli.

W projekcie wskazano, że nadpopulacja zwierząt domowych i problem bezdomności zwierząt wynika m.in. z braku edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności. "Ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji, jako głównej metody zapobiegania niekontrolowanej rozrodczości" - zaznaczono. W poselskiej propozycji zwrócono uwagę, że przyczyną bezdomności zwierząt jest również brak prawnej możliwości wydatkowania środków publicznych na sterylizację i kastrację zwierząt posiadających właścicieli.

W projekcie napisano, że nie pociąga on za sobą żadnych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz samorządów. Ustawa wchodzi w życia po 14 dniach od jej ogłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (3)ZOBACZ WSZYSTKIE

można prosić o namiary na tą nowelizację?

aga, 2016-11-22 08:45:54 odpowiedz

Do malina: sfinansują gminy za pieniądze z podatków, dla gminy ani rządu to nie jest obciążenie, rząd się sam wyżywi

ciekawostka, 2016-11-16 08:42:40 odpowiedz

" ustawę, która dopuszcza możliwość finansowania przez gminy kastrację lub sterylizację zwierząt" . "...nie pociąga on za sobą żadnych skutków finansowych dla ... samorządów..." To dopiero ciekawostka: finansowanie , które nie pociąga żadnych skutków finansowych... ... rozwiń

malina, 2016-11-16 08:33:30 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE