Gminy mogą budować farmy wiatrowe

Gmina może przystąpić albo też utworzyć spółkę produkującą w elektrowni wiatrowej energię i sprzedającą ją do sieci.
Gminy mogą budować farmy wiatrowe

Jak zauważa dr Stanisław Bułajewski, ekspert realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projektu „Dobre prawo sprawne rządzenie”, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne i przystępować do nich.

Z kolei art. 10 ust. 1 tej ustawy pozwala gminie także poza sferą użyteczności publicznej tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, z tym że w tym przypadku niezbędne jest łączne spełnienie kilku warunków.

Jednym z nich są niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym.

Czytaj też: Energetyka odnawialna potrzebuje nowych zawodów

Kolejnym – bezrobocie, jeśli w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej czy do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia.

Kapitałową spółkę komunalną do realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej może powołać jedna jednostka samorządu terytorialnego, kilka jednostek – takich samych oraz różnych szczebli, jednostka samorządu terytorialnego ze związkiem międzygminnym, miasto stołeczne Warszawa z inną jednostką samorządu terytorialnego, a także związek międzygminny.

Czytaj też: Farmy wiatrowe można zaakceptować. Ale trzeba poznać ich plusy i minusy

Ustawa o gospodarce komunalnej nie zawiera w tym zakresie ograniczeń. Spółkę z o.o. i akcyjną do prowadzenia działalności komunalnej w sferze użyteczności publicznej samorząd może także utworzyć z podmiotami prywatnymi. Może również przystąpić do już istniejącej spółki kapitałowej przez nabycie jej akcji lub udziałów.

Według dra Stanisława Bułajewskiego działalność komunalna w pełni koresponduje z definicją działalności gospodarczej zawartej w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

– Co więcej, prowadzenie przez gminę działalności w sferze użyteczności publicznej bez konieczności nastawienia na zysk wcale nie oznacza, że tego zysku nie można planować z zamiarem jego przeznaczenia na cele, które pomogą w lepszym wykonywaniu zadań własnych gminy – tłumaczy dr Stanisław Bułajewski.

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Też mogą - ale pierwszeństwo mają operatorzy maszynek do kręcenia lodów - czytaj art. 3a ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustęp 2 tego artykułu... W odpadach uchwalono zakaz prowadzenia działalności gmin w odpadach...

Pędzący królik, 2012-09-06 13:23:43 odpowiedz

Dr. Bułajewski, Drodzy Przyjaciele, A co z innmi źródłami lokalnymi: MEW, PV, energia z odpadów? Czy miasta/gminy też mogą tworzyć spółki do budowania takich obiektów? Proszę o informacje/komentarze. Dziękuję,

Jan J. Biedak, 2012-09-06 13:15:41 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE