Gminy nie chcą odpowiadać za melioracje

Związek Gmin Wiejskich RP nie zgadza się, aby zadania z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych były przypisane do zadań własnych gminy, aby nadzór nad spółkami wodnymi sprawował wójt (burmistrz, prezydent) gminy.
Gminy nie chcą odpowiadać za melioracje
Związek Gmin Wiejskich RP nie chce, by gminy zajmowały się melioracją. Fot. chodecz.pl

Ministerstwo Środowiska przedstawiło w styczniu 2015 r. projekt nowej ustawy Prawo wodne. Projekt udostępniony został na stronie Rządowego Centrum Legislacji do publicznej konsultacji do 30 stycznia 2015 r. Projekt ustawy powstał w oparciu o założenia, nad którymi resort pracował od kilku lat.

W 2014 roku projekt założeń ustawy Prawo wodne był przedmiotem opiniowania w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Na wniosek Związku Gmin Wiejskich RP KWRiST zaopiniowała założenia projektu ustawy negatywnie.

Zarząd Związku 4 lutego 2013 uchwalił stanowisko, które następnie przesłał do Ministra Środowiska oraz KWRiST. Stanowisko to było także przedmiotem rozmów dwustronnych w Ministerstwie Środowiska 18 czerwca 2014 r., w których ze strony Związku uczestniczył sekretarz generalny Edward Trojanowski.

Związek Gmin Wiejskich RP zabrał głos w procesie konsultacji ustawy przypominając swoje negatywne stanowisko w dniu 30.01.2015 r.

Sprawa ta na wniosek Związku będzie przedmiotem rozmów z sekretarzem stanu Ministerstwa Środowiska Stanisławem Gawłowskim 17 lutego br. Przedstawiciele Związku, wójtowie zainteresowanych spotkaniem gmin, oraz burmistrzowie reprezentujący Unię Miasteczek Polskich otrzymają zaproszenie do udziału w negocjacjach w Ministerstwie Środowiska we wtorek 17 lutego.

Czytaj też: Gminy będą pobierały opłaty na utrzymanie urządzeń melioracyjnych

Związek realizując także wnioski zgłaszane przez wójtów i burmistrzów gmin członkowskich podczas Zgromadzenia Ogólnego w Poznaniu, które udzieliło poparcia stanowisku Zarządu nie zgadza się, aby zadania z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych były przypisane do zadań własnych gminy, aby nadzór nad spółkami wodnymi sprawował wójt (burmistrz, prezydent) gminy.

Ponadto ZGWRP wnioskował, aby zarządy dorzeczy były wyposażone w kompetencje nieodpłatnego przekazywania gminom na ich wniosek tytułu prawnego do zagospodarowywania turystycznego na cele ogólnodostępne atrakcyjnych terenów bezpośrednio przylegających do akwenów wodnych jezior i rzek.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (3)ZOBACZ WSZYSTKIE

Nie chcą szkół gminy, Ani melioracji. Więc przerost zatrudnienia Jest w gminach z tej racji.

Eterno Vagabundo, 2015-02-10 13:32:51 odpowiedz

Po ostatniej nowelizacji ustawy "śmieciowej" szykuje się kolejna kompromitacja Ministerstwa Środowiska.

Teoretyczne Ministerstwo, 2015-02-10 10:59:02 odpowiedz

Należy konsolidować melioracje pod zarządem ministra do spraw melioracji albo je sprywatyzować aby powstało nowe powiedzenie: pola wasze - rowy nasze...

Halal, 2015-02-09 19:06:34 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE