PARTNER PORTALU
 • BGK

Gminy nie chcą odpowiadać za melioracje

 • bad    9 lutego 2015 - 15:48
Gminy nie chcą odpowiadać za melioracje
Związek Gmin Wiejskich RP nie chce, by gminy zajmowały się melioracją. Fot. chodecz.pl

Związek Gmin Wiejskich RP nie zgadza się, aby zadania z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych były przypisane do zadań własnych gminy, aby nadzór nad spółkami wodnymi sprawował wójt (burmistrz, prezydent) gminy.
Ministerstwo Środowiska przedstawiło w styczniu 2015 r. projekt nowej ustawy Prawo wodne. Projekt udostępniony został na stronie Rządowego Centrum Legislacji do publicznej konsultacji do 30 stycznia 2015 r. Projekt ustawy powstał w oparciu o założenia, nad którymi resort pracował od kilku lat.

W 2014 roku projekt założeń ustawy Prawo wodne był przedmiotem opiniowania w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Na wniosek Związku Gmin Wiejskich RP KWRiST zaopiniowała założenia projektu ustawy negatywnie.

Zarząd Związku 4 lutego 2013 uchwalił stanowisko, które następnie przesłał do Ministra Środowiska oraz KWRiST. Stanowisko to było także przedmiotem rozmów dwustronnych w Ministerstwie Środowiska 18 czerwca 2014 r., w których ze strony Związku uczestniczył sekretarz generalny Edward Trojanowski.

Związek Gmin Wiejskich RP zabrał głos w procesie konsultacji ustawy przypominając swoje negatywne stanowisko w dniu 30.01.2015 r.

Sprawa ta na wniosek Związku będzie przedmiotem rozmów z sekretarzem stanu Ministerstwa Środowiska Stanisławem Gawłowskim 17 lutego br. Przedstawiciele Związku, wójtowie zainteresowanych spotkaniem gmin, oraz burmistrzowie reprezentujący Unię Miasteczek Polskich otrzymają zaproszenie do udziału w negocjacjach w Ministerstwie Środowiska we wtorek 17 lutego.

Czytaj też: Gminy będą pobierały opłaty na utrzymanie urządzeń melioracyjnych

Związek realizując także wnioski zgłaszane przez wójtów i burmistrzów gmin członkowskich podczas Zgromadzenia Ogólnego w Poznaniu, które udzieliło poparcia stanowisku Zarządu nie zgadza się, aby zadania z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych były przypisane do zadań własnych gminy, aby nadzór nad spółkami wodnymi sprawował wójt (burmistrz, prezydent) gminy.

Ponadto ZGWRP wnioskował, aby zarządy dorzeczy były wyposażone w kompetencje nieodpłatnego przekazywania gminom na ich wniosek tytułu prawnego do zagospodarowywania turystycznego na cele ogólnodostępne atrakcyjnych terenów bezpośrednio przylegających do akwenów wodnych jezior i rzek.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (3)

 • Eterno Vagabundo, 2015-02-10 13:32:51

  Nie chcą szkół gminy, Ani melioracji. Więc przerost zatrudnienia Jest w gminach z tej racji.
 • Teoretyczne Ministerstwo, 2015-02-10 10:59:02

  Po ostatniej nowelizacji ustawy "śmieciowej" szykuje się kolejna kompromitacja Ministerstwa Środowiska.
 • Halal, 2015-02-09 19:06:34

  Należy konsolidować melioracje pod zarządem ministra do spraw melioracji albo je sprywatyzować aby powstało nowe powiedzenie: pola wasze - rowy nasze...