PARTNER PORTALU
  • BGK

Gminy nie mogą pobierać tzw. opłat przyłączeniowych

  • PAP/GP    10 sierpnia 2017 - 10:35
Gminy nie mogą pobierać tzw. opłat przyłączeniowych
Według Prokuratury Krajowej (PK) obywatele, nawet za swoją zgodą, nie mają także obowiązku wybudowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z własnych środków. (fot.:pixabay.com)

- Gminy nie mogą pobierać od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; w przypadku ujawnienia nieprawidłowości pod tym względem prokuratorzy mają obowiązek działać na rzecz zakwestionowania takich zapisów - podała Prokuratura Krajowa (PK).
• Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zwrócił uwagę, że obowiązek ponoszenia opłat nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego.

• W ocenie śledczych uchwała to za mało, by pociągać mieszkańców do odpowiedzialności.

• Według Prokuratury Krajowej obywatele, nawet za swoją zgodą, nie mają także obowiązku wybudowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z własnych środków.

 

- Organy stanowiące gmin do uchwał, a więc aktów prawa miejscowego, dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej często wprowadzają obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej. Dotyczy on możliwości podłączenia budynku do gminnych sieci. (...) W piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zwrócił uwagę, że obowiązek ponoszenia opłat nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego i narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP - czytamy w czwartkowym komunikacie PK.

Z tych względów - jak wskazano - prokurator Robert Hernand zwrócił się do wszystkich prokuratorów z prośbą o dokonanie analizy zgodności z prawem uchwał dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej. - W przypadku ujawnienia nieprawidłowości polegających na nakładaniu na mieszkańców obowiązku ponoszenia opłaty przyłączeniowej za możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci, prokuratorzy mają obowiązek podjęcia działań zmierzających do zakwestionowania tych zapisów, jako nie posiadających upoważnienia ustawowego - podkreślono.

Według komunikatu uprawnienie prokuratora do zaskarżania uchwał, które są aktami prawa miejscowego, wynika z ustawy z Prawo o prokuraturze ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Czytaj też: Duże pieniądze na kanalizację

Wyjaśniono, że w swoim piśmie zastępca Prokuratora Generalnego zwrócił uwagę, że upoważnieniem do podejmowania przez gminy takich uchwał nie może być art. 7, art. 18 i art. 40 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827).

Jak zaznaczono, praktyka stosowana przez gminy, które wskazują taką podstawę ustawową podejmowanych przez siebie uchwał, jest błędna.

Stanowisko prokuratury - według komunikatu - potwierdza utrwalone orzecznictwo sądów.

Przykładowo, w wyroku z 22 listopada 2010 roku (sygn. akt II SA/Kr 851/10) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały rady gminy ustalającej odpłatność za podłączenie do urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych. W uzasadnieniu tego wyroku sąd wskazał, że nie ma podstaw do podjęcia takiej uchwały przez gminę w żadnym z przepisów. Zgodnie z art. 94 Konstytucji podstawą prawną stanowienia aktów prawa miejscowego jest upoważnienie zawarte w ustawie i musi być ono wyraźne. W związku z powyższym, jak stwierdził WSA w Krakowie, jednostronne nakładanie na obywateli jakichkolwiek obowiązków, w tym opłat, nie jest dopuszczalne bez upoważnienia ustawowego. Żadna ustawa nie zezwala gminie na wprowadzenie opłat za przyłączanie się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.×
KOMENTARZE (2)

  • razemsuma, 2017-08-19 13:22:45

    Do monika: To jasne, że niezgodne z prawem. Warto też zapytać, jak zaksięgowano unijne pieniądze i czy już "przypadkiem" nie zostały "wyprowadzone" na prezenty dla wójta albo burmistrza tudzież prezydenta pobliskiej metropolii.
  • monika, 2017-08-12 11:51:04

    Witam właśnie w listopadzie ubiegłego roku zostalismy podłączeni do kanalizacji miejskiej ,niby były dopłaty z uni w wysokosci 50 % ,ale reszte musielismy sami zapłacic. teraz karzą płacić opłate adiatencką w wysokosci 50% wartosci wzbogacenia sie działki o kanalizację .Czy jest to zgodne z pr...awem ?  rozwiń