PARTNER PORTALU
  • BGK

Gminy: Niech Skarb Państwa płaci za brak lokali socjalnych

  • AW    29 listopada 2015 - 10:19
Gminy: Niech Skarb Państwa płaci za brak lokali socjalnych
Gminom ledwo starcza pieniędzy na remonty i wskazania lokali socjalnych celem realizacji wyroków (fot. fotolia)

To Skarb Państwa, a nie gminy powinien pokrywać koszty związane z zapewnieniem lokali socjalnych dla eksmitowanych z mieszkań niekomunalnych oraz roszczenia odszkodowawcze dla ich właścicieli – twierdzą samorządowcy zrzeszeni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP).
Zdaniem włodarzy śląskich i zagłębiowskich miast, obecne przepisy mówiące o tym, że obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego dla osoby z wyrokiem o eksmisję ciąży na gminie (właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu), jest krzywdzący dla samorządów.

Gminy muszą bowiem taki lokal znaleźć w swoim zasobie nawet wtedy, gdy eksmisja dotyczy lokalu spółdzielczego czy prywatnego. Co więcej, w razie niemożności zapewnienia lokalu socjalnego, gmina zobowiązań jest zapłacić właścicielowi mieszkania odszkodowanie.

Cierpią finanse JST i mieszkańcy o niskich dochodach 

- Z uwagi na konieczność zapewniania lokali socjalnych osobom eksmitowanym z niepublicznego zasobu, gminy nie są w stanie wywiązywać się z podstawowego obowiązku, czyli zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. W praktyce gminy, z uwagi na ograniczone środki finansowe, remontują i wskazują jedynie lokale socjalne celem realizacji wyroków i nie realizują obowiązku zapewniania lokali socjalnych oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych dla gospodarstw o niskich dochodach – czytamy w stanowisku ŚZGiP (zamieszczamy je w dziale Multimedia).

Jak dodają włodarze z woj. śląskiego, w obecnej kondycji finansowej wielu gmin, nie są one w stanie wypłacać odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych, tym bardziej, że zaległości czynszowe w lokalach komunalnych stanowią bardzo dużą kwotę z tendencją wzrostową.

- Należy przy tym wskazać, że szansa wyegzekwowania zapłaconego odszkodowania od byłych lokatorów, którzy zajmują lokal bez tytułu prawnego, jest znikoma - z reguły przecież przyczyną wypowiedzenia najmu są problemy finansowe czy wręcz niewypłacalność tych osób – czytamy dalej.

Fikcja pomieszczeń tymczasowych

Kolejną problematyczną kwestią jest zapewnianie pomieszczeń tymczasowych. Pomieszczenie tymczasowe wskazywane jest na wniosek komornika, dla realizacji wyroku sądu nakazującego eksmisję z lokalu mieszkalnego bez uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego.

W praktyce wygląda to tak, że gminy borykając się z problemem braku lokali socjalnych do eksmisji, nie posiadają również pomieszczeń tymczasowych, które niewiele różnią się od lokali socjalnych.

- Istnieje również ryzyko, że w przypadku nie zapewnienia pomieszczeń tymczasowych gminy otrzymają wezwania od właścicieli do zapłaty odszkodowań – dodają samorządowcy z gmin i powiatów.

Dlatego też zwróciły się do rządu o zmianę przepisów. Proponują zmianę treści art. 14 ust. 1 oraz art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy w taki sposób, aby otrzymały one brzmienie:

- art. 14. 1. "W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, która na zlecenie Skarbu Państwa (z jego środków) realizuje ten obowiązek".
- art. 18 ust. 5. ,,Jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do Skarbu Państwa, na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

Czytaj też: Jak zapanować nad chaosem prawa samorządowego

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (1)

  • radny pl, 2015-11-29 12:53:18

    A czym mają się zajmować gminy? Ten tzw. związek nie pojmuje od czego są samorządy i kwestionuje zadania na nie nakładane. A w ogóle co to za twór ten związek- czy to związek zawodowy burmistrzów i prezydentów? O jakich niskich funduszach mówią w samorządach? Po uwzględnieniu salda transferów pomię...dzy budżetem państwa a samorządami to samorządy dysponują ogólnym budżetem większym od budżetu państwa.  rozwiń