PARTNER PORTALU
  • BGK

Gminy policzą, ile śmieci produkują

  • em    20 marca 2014 - 13:24
Gminy policzą, ile śmieci produkują

W 2012 r. mieszkańcy województwa mazowieckiego wytworzyli w sumie 1,4 mln ton śmieci, to mniej więcej tyle ile ważyłyby dwa Pałace Kultury i Nauki. Mieszkańcy Warszawy wytworzyli prawie pół miliona ton odpadów niesegregowanych.
Czy w zeszłym roku odpadów przybyło czy też ubyło - okaże się już niebawem. Do końca marca wszystkie gminy z Mazowsza muszą przekazać marszałkowi województwa mazowieckiego sprawozdania za 2013 r. z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ciągle rosnąca liczba śmieci to jeden ze skutków współczesnego sposobu życia, a także szybko postępującego rozwoju gospodarczego. Z roku na rok produkujemy coraz więcej odpadów. Przeciętny obywatel Unii Europejskiej wytwarza ich ok. pół tony rocznie. Liczba ta waha się w różnych państwach członkowskich od 300 do 700 kg. Na szczęście Polacy w tej niechlubnej statystyce wypadają dobrze.

Według danych Eurostatu z 2012 r., plasujemy się w dole rankingu z 315 kg śmieci wytwarzanymi przez jednego mieszkańca. To jeden z najniższych wskaźników wśród krajów europejskich dający Polsce drugie miejsce, zaraz po Estonii. Niestety większa część wytwarzanych w Polsce śmieci, bo aż 62 proc. trafiała dotychczas na wysypiska, nie stawiając nas w dobrym świetle. Dodatkowo na naszą niekorzyść wpływa fakt, że zmieszane odpady komunalne stanowiły aż 90 proc. wszystkich zebranych. Zgodnie z danymi GUS-u w 2012 r. zbierane selektywnie objęły następujące frakcje: szkło - 2,9 proc., papier i makulatura - 2,0 proc., tworzywa sztuczne - 1,8 proc., odpady wielkogabarytowe - 0,9 proc., tekstylia - 0,4 proc., metale - 0,1 proc. oraz odpady biodegradowalne - 2,1 proc.

Zmienić te tendencje mają nowe przepisy, zgodnie z którymi odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami komunalnymi przejęły gminy. Wprowadzone w lipcu zeszłego roku zasady kładą większy nacisk na segregację i selektywną zbiórkę odpadów. Nowe regulacje wymagają, aby gminy organizowały odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących ich teren. Ponadto są zobowiązane do prowadzenia selektywnej zbiórki śmieci, a także do tworzenia i prowadzenia punktów selektywnego zbierania odbioru odpadów komunalnych (tzw. PSZOK-ów). Raz w roku ze swojej działalności składają sprawozdanie marszałkowi województwa mazowieckiego.

Według sprawozdania za 2012 r. od 900 tys. mazowieckich właścicieli nieruchomości odebrano prawie 1,4 mln ton odpadów komunalnych*. Największą część w tej liczbie stanowią śmieci niesegregowane. Zgodnie z danymi było ich aż 1,1 mln ton, w tym prawie 1 mln ton wytworzyli mieszkańcy terenów miejskich. W 2012 r. w przypadku miast najwięcej niesklasyfikowanych śmieci, bo ponad 544 tys. ton, odebrano w Warszawie. Radomianie oddali 46,5 tys. ton, płocczanie ponad 39 tys. ton. Najmniej śmieci odebrano w Ciechanowie, bo tylko 14,6 tys. ton.

Warszawa

W Warszawie wytworzono 554 tys. ton śmieci niesegregowanych. Zebrano prawie 1,7 tys. ton papieru i tektury. Recyklingowi poddano 1,5 tys. ton. Do ponownego użytku z całej masy papierowych odpadów uzyskano 116 ton. Ponadto w stolicy - zgromadzono prawie 9,6 tys. ton papierowych opakowań i ponad 5 tys. ton szklanych. W Warszawie zebrano 4 tys. ton odpadów sklasyfikowanych jako opakowania z tworzyw sztucznych, recyklingowi poddano ok. 3 tys. ton materiałów.×
KOMENTARZE (1)

  • starszy absolwent, 2014-03-22 21:44:25

    Ciekawe, skąd autor czerpał dane: z oficjalnych, dostępnych w urzędach gmin i miast, wynika, że ilośc odpadów zmniejszyła się o ok. 30%. Źródłem tych gminnych danych są bowiem raporty od firm, które wygrały przetargi lub są podwykonawcami. A bazą tych danych jest waga odpadów oddawanych do instalacj...i. Czyli im mniej dostarczę do instalacji, tym mniej płacę. A przecież kasę już dostałem - bo liczona jest ryczałtem, od mieszkańca... Widzicie już źródło patologii?? Jeszcze nie?? No to poczekajcie... Albo przeczytajcie artykuł "Biało-czerwone śmieci" w tygodniku "Nie" z tamtego tygodnia. Pierwszy i jedyny rzetelny artykuł!!  rozwiń