PARTNER PORTALU
  • BGK

Górne stawki opłat za gospodarowanie odpadami bez uwzględnienia VAT-u

  • MN    1 września 2016 - 10:51
Górne stawki opłat za gospodarowanie odpadami bez uwzględnienia VAT-u
Zdaniem skarżącego, górna stawka opłaty za śmieci jest tożsama z maksymalną ceną (fot. pixabay)

Górna stawka opłaty, o której mowa w art. 6 ust. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest w istocie maksymalną kwotą, jaką może ustalić w charakterze ceny podmiot wykonujący usługę - stwierdza WSA w Gorzowie Wielkopolskim.
Przepisy u.c.p.g. głoszą, że w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gmin, rada gminy ma obowiązek ustalić w drodze uchwały górne stawki opłat za tego typu usługi świadczone przez przedsiębiorców. Uchwałę taką podjęła rada miejska, jednak poważne zastrzeżenia wzbudził zapis stanowiący, że wskazane w niej stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Skargę do WSA wniósł prokurator, zarzucając radzie miejskiej rażące naruszenie prawa materialnego. W uzasadnieniu wskazał, że wynikająca z art. 6 ust. 2 u.c.p.g. delegacja ustawowa dla rady gminy do określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest tak naprawdę upoważnieniem do określenia maksymalnej kwoty, jaką może wyznaczyć podmiot wykonujący usługę w tym zakresie.
Prokurator wskazał, że użyte w tym przepisie pojęcie „stawki opłat” odpowiada definicji ceny, zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach, tj. wartości wyrażonej w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Zdaniem skarżącego, górna stawka opłaty jest tożsama z maksymalną ceną. W związku z powyższym, stawki opłat ustalone przez radę gminy powinny zawierać w sobie należny za tego rodzaju usługi podatek od towarów i usług.

Zdaniem sądu: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 21 stycznia 2016 r. (sygn. I SA/Go 439/15) uwzględnił skargę prokuratora, stwierdzając nieważność ww. uchwały w całości. WSA wskazał, że górna stawka opłaty, o której mowa w art. 6 ust. 2 u.c.p.g. jest w istocie maksymalną kwotą, jaką może ustalić w charakterze ceny podmiot wykonujący usługę. Jest to tym samym maksymalna cena jaką uiścić musi nabywca usługi i w ten sposób podmiot odbierający odpady mógłby narzucić nabywcom wygórowane ceny. WSA przychylił się do stanowiska prokuratora, że ustalenie górnej stawki opłat w sposób, w jaki uczyniła to rada miejska naruszało treść prawa materialnego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.