PARTNER PORTALU
 • BGK

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe: mniejszościowi akcjonariusze chcą wypłaty dywidendy

 • pt    27 kwietnia 2017 - 12:21
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe: mniejszościowi akcjonariusze chcą wypłaty dywidendy
Porozumienie akcjonariuszy mniejszościowych posiada łącznie ponad 5 proc. akcji w kapitale zakładowym GPWK. (fot.shc.hu)

Porozumienie akcjonariuszy mniejszościowych spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Katowicach domaga się wypłaty dywidendy. Jak bowiem podkreślają, spółka jest w doskonałej sytuacji finansowej, a jej większościowy akcjonariusz – samorząd województwa – nie wykorzystuje tego potencjału. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
• Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe to spółka, w której samorząd posiada 80,3 proc. akcji.

• Reszta jest rozdrobniona i znajduje się w rękach prywatnych inwestorów. Wobec doskonałych wyników finansowych spółki domagają się oni wypłaty dywidendy.

• O inwestycjach w infrastrukturę i innych ważnych sprawach dla samorządów będziemy rozmawiać od 10 do 12 maja podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.


Porozumienie akcjonariuszy mniejszościowych posiada łącznie ponad 5 proc. akcji w kapitale zakładowym GPWK.

Jak tłumaczą akcjonariusze, „w okresie od nabycia przez nas akcji GPWK zaobserwowaliśmy też istotny przepływ akcji z rąk akcjonariatu pracowniczego (15 proc. akcji zgodnie z ustawą otrzymali onegdaj pracownicy GPWK) do rąk innych inwestorów finansowych”.

Ich zdaniem, udział inwestorów finansowych w akcjonariacie przekroczył 10 proc. kapitału zakładowego.

W rękach samorządu województwa śląskiego jest 80,3 proc. akcji spółki.

- Niestety, samorządowcy zdają się nie widzieć konieczności sięgania po ogromne środki zgromadzone w GPWK i wypracowane przez GPWK, która to sytuacja ma prawo budzić zdziwienie i niepokój w świetle faktów – twierdzą inwestorzy.

Jak podają, nadpłynność finansowa spółki to obecnie około 250 milionów złotych.

Dlatego domagają się wypłaty dywidendy, czego większościowy właściciel, czyli samorząd, nie planuje. W marcu akcjonariusze wystąpili więc do samorządu województwa o uchylenie uchwały w której samorząd wyraźnie stwierdził, że nie przewiduje po roku 2017 przychodów z dywidend wypłacanych przez GPWK.

Ponieważ samorząd nie odniósł się do propozycji, mniejszościowi udziałowcy zaskarżyli w kwietniu powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wnosząc o jej uchylenie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Jak uzasadniają w skardze, wyniki finansowe spółki GPWK są przewidywalne i powtarzalne, zatem Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2030 powinna uwzględniać przewidywalność, a przede wszystkim powtarzalność tych wyników w kolejnych latach, tym bardziej, że sytuacja finansowa GPWK jest wyjątkowo dobra.

Dodają także, że skoro spółka GPWK posiada ogromne zasoby gotówkowe, wypracowuje przewidywalny i powtarzalny zysk netto, to dochody samorządu województwa śląskiego z tego tytułu (dywidenda, umorzenie akcji, umorzenie wartości akcji) winny bezwzględnie znaleźć swoje odzwierciedlenie w skarżonej uchwale. Jak bowiem stwierdzają: w innym przypadku skarżona uchwała wykazuje nierealność prognozy finansowej na lata 2017-2013, ze szkodą dla interesu społecznego.

Zdaniem skarżących, uchwała narusza również zapisy Konstytucji RP wykraczając zakresem swego unormowania. - Przepisy nie uprawniały sejmiku do ingerowania w działalność niezależnej spółki kapitałowej. Województwo może wpływać na działalność spółki, w tym jej politykę co do wypłaty zysku jedynie jako akcjonariusz, w granicach określonych w kodeksie spółek handlowych oraz statucie spółki – podkreślają.

Ujawnienie strat w majątku spółki

Akcjonariusze zaproponowali także szereg zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia GPWK zwołanego na 9 maja.

Jak tłumaczą, zmiany te mają na celu: „ujawnienie wobec akcjonariuszy planów rozwojowych spółki, dystrybucję do akcjonariuszy zysków spółki za rok 2016 i lata ubiegłe, a także uchwałę dotyczącą ujawnienia strat spowodowanych w majątku spółki przez członków poprzedniego zarządu i zobowiązującą zarząd do pociągnięcia wybranych członków poprzedniego zarządu do odpowiedzialności finansowej (odszkodowawczej)”.

Inwestorzy dodają, że przyjęcie zaproponowanej przez nich uchwały dotyczącej podziału zysków za rok 2016 i lata poprzednie – „wyłącznie zmniejszające nadpłynność finansową spółki z kwoty obecnie około 250 milionów do kwoty około 160 mln” - spowodowałoby jednorazowe wpływy do budżetu samorządu województwa śląskiego w kwocie około 72 milionów złotych.

Zwracają także uwagę, że przyczyniłoby się to tym samym do zmniejszenie planowanego deficytu województwa śląskiego z kwoty 163 mln zł do 91 milionów złotych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (3)

 • ..., 2017-04-27 15:02:16

  Mała Słowenia zabezpieczyła swoich obywateli przed kręceniem lodów na ich comiesięcznych opłatach wodociągowych - xebola.wordpress.com/2016/11/26/slowenia-uznala-dostep-do-wody-za-podstawowe-prawo-czlowieka-wprowadzajac-poprawke-do-konstytucji/
 • ..., 2017-04-27 13:43:54

  Nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego jak nasze codzienne domowe wodne ablucje wpływają na samopoczucie wielu ludzi - next.gazeta.pl/next/7,151003,21702608,nawet-sobie-nie-zdajesz-sprawy-jak-twoje-codzienne-zakupy-wplywaja.html
 • Szalom RAŚ, 2017-04-27 13:25:24

  To było do przewidzenia - prędzej czy później będą kręcić swoje lody na comiesięcznych opłatach rodzin za usługi municypalne... Teraz gdy sondaże się POdnoszą w górę - czas na ostateczną "konsolidację" - portalsamorzadowy.pl/rozmowa-tygodnia/ppp-bot-oraz-prywatyzacja-to-rozwiazania-dla-po...lskich-wodociagow,32834.html  rozwiń