PARTNER PORTALU
  • BGK

Gospodarka komunalna jednym z głównych tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego

  • portal samorządowy    6 maja 2014 - 07:13
Gospodarka komunalna jednym z głównych tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Trudno przecenić znaczenie gospodarki komunalnej w funkcjonowaniu samorządów. Tematyką ta samorządy żyją na co dzień. Nic dziwnego, że właśnie gospodarce komunalnej poświęcone zostanie wiele miejsca podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Jak co roku podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który w tym roku odbędzie się w dniach 7-9 maja w Katowicach, wiele mówić się będzie o samorządach, a szczególnie o wodociągach, kanalizacji, komunikacji, mieszkalnictwie czyli sprawach dla samorzadów najistotniejszych, które zawierają się w pojęciu gospodarka komunalna.

Paneliści, nie tylko z Polski, rozmawiać będą o zarządzaniu przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi, w tym o efektywność funkcjonowania branży wodociągowej na płaszczyźnie finansowej i organizacyjnej w Polsce i Europie.

Ponieważ niedługo minie rok od wprowadzenie reformy śmieciowej, bardzo ważną częścią dyskusji będzie problem gospodarowania odpadami w nowych realiach. Goście Kongresu zastanawiać się będą nad tym, czy reforma przyniosła oczekiwaną poprawę w branży.

W ramach panelu odbędą się także sesje  poruszające tematykę inteligentnych miast, będzie toczyć się dyskusja na temat zastosowania osiągnięć techniki dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz smart city w praktyce, czyli inteligentne miasto w fazie realizacji.

Wykaz sesji dotyczących gospodarki komunalnej:

Mieszkalnictwo i rewitalizacja jako priorytety programów miejskich w latach 2014-2020 (9 maja 2014, godz. 14.30-16.00 Hotel Angelo):

* Miejskie zasoby mieszkaniowe – obciążenie, szansa, wyzwanie dla samorządów?;

* Rola infrastruktury mieszkaniowej i projektów rewitalizacyjnych w kształtowaniu wizerunku miasta i regionu;

* Modernizacja zasobów mieszkaniowych a efektywność energetyczna;

* Kształtowanie polityki miejskiej i wybór dobrych projektów. Rola współpracy miasto - inwestor.

Udział w dyskusji zapowiedzieli: Kazimierz Górski – prezydent Sosnowca; Zbigniew Juroszek – prezes, Atal SA; Piotr Kuszewski – dyrektor, Departament Inwestycji Kapitałowych, Bank Gospodarstwa Krajowego; Edward Laufer – prezes zarządu, Vantage Development SA; Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent Zabrza; Michał Sapota – prezes zarządu, Murapol SA; Danuta Wesołowska – zastępca prezydenta Opola

Moderacja: Irena Herbst – prezes zarządu, Fundacja Centrum PPP, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2002-2005.

Samorząd i infrastruktura – węzły miejskie w sieci TEN-Transport (9 maja 9.30 – 11.30 Hotel Angelo):

* Węzły miejskie TEN-T – ich rola w europejskiej sieci. Znaczenie dla rozwoju regionów i metropolii;

* Samorząd terytorialny w działaniach na rzecz drożności węzłów infrastruktury transeuropejskiej;

* Multimodalne podejście do sieci transportowych, telekomunikacyjnych i energetycznych. Integracja zarządzania węzłami miejskimi;

* Osiem węzłów sieci bazowej TEN-t na mapie Polski. Wyzwanie dla administracji państwowej i samorządowej.

Dyskutować będą: Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska, prezes zarządu, Unia Metropolii Polskich; Andrzej Brzeziński – Zakład Inżynierii
Komunikacyjnej, Instytut Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska; Wojciech Deska – Head, Warsaw Office, Europejski Bank Inwestycyjny; Tomasz Kowal – dyrektor zarządzania inwestycjami, Orange Polska SA; Jerzy Kwieciński – prezes zarządu, Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości; Michał Olszewski – zastępca prezydenta m.st. Warszawy, współprzewodniczący, Zespół ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; Piotr Uszok – prezydent KatowicKOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.