Gospodarka komunalna jednym z głównych tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Trudno przecenić znaczenie gospodarki komunalnej w funkcjonowaniu samorządów. Tematyką ta samorządy żyją na co dzień. Nic dziwnego, że właśnie gospodarce komunalnej poświęcone zostanie wiele miejsca podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Gospodarka komunalna jednym z głównych tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Jak co roku podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który w tym roku odbędzie się w dniach 7-9 maja w Katowicach, wiele mówić się będzie o samorządach, a szczególnie o wodociągach, kanalizacji, komunikacji, mieszkalnictwie czyli sprawach dla samorzadów najistotniejszych, które zawierają się w pojęciu gospodarka komunalna.

Paneliści, nie tylko z Polski, rozmawiać będą o zarządzaniu przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi, w tym o efektywność funkcjonowania branży wodociągowej na płaszczyźnie finansowej i organizacyjnej w Polsce i Europie.

Ponieważ niedługo minie rok od wprowadzenie reformy śmieciowej, bardzo ważną częścią dyskusji będzie problem gospodarowania odpadami w nowych realiach. Goście Kongresu zastanawiać się będą nad tym, czy reforma przyniosła oczekiwaną poprawę w branży.

W ramach panelu odbędą się także sesje  poruszające tematykę inteligentnych miast, będzie toczyć się dyskusja na temat zastosowania osiągnięć techniki dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz smart city w praktyce, czyli inteligentne miasto w fazie realizacji.

Wykaz sesji dotyczących gospodarki komunalnej:

Mieszkalnictwo i rewitalizacja jako priorytety programów miejskich w latach 2014-2020 (9 maja 2014, godz. 14.30-16.00 Hotel Angelo):

* Miejskie zasoby mieszkaniowe – obciążenie, szansa, wyzwanie dla samorządów?;

* Rola infrastruktury mieszkaniowej i projektów rewitalizacyjnych w kształtowaniu wizerunku miasta i regionu;

* Modernizacja zasobów mieszkaniowych a efektywność energetyczna;

* Kształtowanie polityki miejskiej i wybór dobrych projektów. Rola współpracy miasto - inwestor.

Udział w dyskusji zapowiedzieli: Kazimierz Górski – prezydent Sosnowca; Zbigniew Juroszek – prezes, Atal SA; Piotr Kuszewski – dyrektor, Departament Inwestycji Kapitałowych, Bank Gospodarstwa Krajowego; Edward Laufer – prezes zarządu, Vantage Development SA; Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent Zabrza; Michał Sapota – prezes zarządu, Murapol SA; Danuta Wesołowska – zastępca prezydenta Opola

Moderacja: Irena Herbst – prezes zarządu, Fundacja Centrum PPP, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2002-2005.

Samorząd i infrastruktura – węzły miejskie w sieci TEN-Transport (9 maja 9.30 – 11.30 Hotel Angelo):

* Węzły miejskie TEN-T – ich rola w europejskiej sieci. Znaczenie dla rozwoju regionów i metropolii;

* Samorząd terytorialny w działaniach na rzecz drożności węzłów infrastruktury transeuropejskiej;

* Multimodalne podejście do sieci transportowych, telekomunikacyjnych i energetycznych. Integracja zarządzania węzłami miejskimi;

* Osiem węzłów sieci bazowej TEN-t na mapie Polski. Wyzwanie dla administracji państwowej i samorządowej.

Dyskutować będą: Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska, prezes zarządu, Unia Metropolii Polskich; Andrzej Brzeziński – Zakład Inżynierii
Komunikacyjnej, Instytut Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska; Wojciech Deska – Head, Warsaw Office, Europejski Bank Inwestycyjny; Tomasz Kowal – dyrektor zarządzania inwestycjami, Orange Polska SA; Jerzy Kwieciński – prezes zarządu, Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości; Michał Olszewski – zastępca prezydenta m.st. Warszawy, współprzewodniczący, Zespół ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; Piotr Uszok – prezydent Katowic

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE