PARTNER PORTALU
 • BGK

Gospodarka o obiegu zamkniętym w Polsce: piękne hasło czy realny plan?

 • Piotr Toborek    6 lutego 2017 - 13:25
Gospodarka o obiegu zamkniętym w Polsce: piękne hasło czy realny plan?
Od gospodarki o obiegu zamkniętym nie ma odwrotu (fot.fotolia)

Jak daleko jesteśmy od modelu gospodarki o obiegu zamkniętym i czy Polacy są na jego wprowadzenie w gospodarce odpadami gotowi? – Skoro mogą według tej zasady działać gminy we Włoszech, w tym na Sycylii, to dlaczego nie w Polsce – mówi Paweł Głuszyński z Zero Weste Europe. Jego zdaniem zacząć należy od zmiany kryteriów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Ministerstwo Środowiska od kilku miesięcy zapowiada przestawienie polskiej gospodarki odpadami na filozofię gospodarki o obiegu zamkniętym. Padły wielkie słowa, co więcej – mocnego wsparcia idei udzielił wicepremier Mateusz Morawiecki.

– Gospodarka o obiegu zamkniętym jest wyzwaniem dla polskiego systemu – ale to szansa na nowe miejsca pracy także na terenach niezurbanizowanych. Tak rozumiana gospodarka o obiegu zamkniętym to nie tylko odpady, to także część planu Morawieckiego – mówi Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Pakiet dotyczący budowania gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja Europejska przedstawiła rok temu. Chodzi o zamknięcie cyklu życia produktu, który można podzielić na trzy etapy: produkcja-użytkowanie-wykorzystanie odpadu w kolejnym cyklu produkcyjnym. Istotą tego podejścia jest wykorzystanie odpadów powstałych w cyklu życia produktu i tym samym ograniczenie zużycia surowców, zmniejszenie ilości składowanych odpadów oraz zwiększenie strumienia odpadów wykorzystywanych w ramach odzysku i recyklingu.

Zdaniem resortu środowiska docelowo – w ramach nowego sposobu zagospodarowania odpadów – można założyć nawet pełen odzysk odpadów na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego; to też szansa na rozwój terenów niezurbanizowanych i miejsca pracy na terenach wiejskich. A to dzięki temu, że powstające w danym miejscu odpady byłyby tam odzyskiwane i ponownie wykorzystywane.

Zespół do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Na razie jednak jesteśmy na etapie deklaracji. Jeśli chodzi o działania, to mamy właściwie tylko nowe rozporządzenie o sposobie segregacji odpadów i zapis w krajowym planie gospodarki odpadami, który zastrzega, że spalaniu może zostać poddane tylko 30 procent zebranych odpadów.
Na nasze pytanie o dalsze działania w sprawie GOZ, Ministerstwo Rozwoju przypomina jednak o powołaniu Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

– Zespół powołany został w oparciu o zarządzenie Ministra Rozwoju z 29 czerwca 2016. Jest międzyresortowy, a jego skład – wybrano konkretne resorty – określony został zarządzeniem – przypomina departament informacji w MR.

Przewodniczącym zespołu jest podsekretarz stanu MR nadzorujący komórkę organizacyjną Ministerstwa Rozwoju właściwą do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym – czyli minister Jadwiga Emilewicz.

Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się 8 listopada ubiegłego roku, drugie 19 stycznia br.
– Co istotne, dla partnerów społeczno-gospodarczych planowane jest powołanie grup roboczych z ich udziałem, które będą zajmować się poszczególnymi elementami gospodarki o obiegu zamkniętym. W oparciu o ich prace zostanie opracowana Mapa Drogowa Gospodarki o obiegu zamkniętym – informują w resorcie.

Paweł Głuszyński z Zero Waste Europe mówi jednak, że jego organizacja zgłosiła akces do zespołu, ale ciągle nie doczekała się żadnej konkretnej odpowiedzi.

– Zresztą jesteśmy trochę zaskoczeni, że to Ministerstwo Rozwoju, a nie Ochrony Środowiska ma pieczę nad tym problemem, bo tak naprawdę na dziś gospodarka o obiegu zamkniętym to sprawa odpadów, inne tematy są jeszcze na bardzo wstępnym etapie, założenia są dopiero tworzone – mówi.×
KOMENTARZE (7)

 • :-), 2017-02-07 20:00:54

  Dzień odbioru-przekazu odpadów według POTEGA@: o ustalonej godzinie przedstawiciele wszystkich mieszkań w kamienicy winni się ustawić w dwuszeregu wzdłuż ekipy odbierającej odpady. Nastąpi przegląd zawartości kubłów i identyfikacja śmieci według numerów lokali. Po komisyjnym sprawdzeniu zawartości ...kubłów i poprawności segregowania oraz po zważeniu odpadów – każdy otrzyma wyspecyfikowaną fakturę… Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne…  rozwiń
 • w.potega@neostrada.pl, 2017-02-06 22:08:31

  Do Polish Zero Waste. Ma P. rację. Dlatego potrzebujemy wzrostu dokładności przekazu - odbioru odpadów - materiałów, z wystawianiem paragonów. Suma paragonów wystawianych mieszkańcom będzie rozliczeniem gminnym.
 • Polish Zero Waste, 2017-02-06 20:42:51

  Ponieważ mieszkańcy Brzeska nie chcą segregować odpadów bo widzą, że pojemniki z posegregowanymi przez nich odpadami są wsypywane i mieszane i tak w jednej śmieciarce a firma odbierająca mówi, że ma właśnie polski sposób na gospodarkę obiegu zamkniętego poprzez zamykanie odpadów w jednej śmieciarce... - rdn.pl/?p=108395  rozwiń