Gospodarka odpadami 2012-2016: GUS podsumował efekty reformy śmieciowej

Główny Urząd Statystyczny przedstawił informacje o systemie gospodarki odpadami w latach 2012-2016 na terenie Polski.
Gospodarka odpadami 2012-2016: GUS podsumował efekty reformy śmieciowej
1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. (fot. pixabay)

• Na przestrzeni lat przybywało odpadów z gospodarstw domowych, natomiast malała ilość odpadów z handlu, małego biznesu, biur i instytucji oraz usług komunalnych.

• W 2016 roku największy wzrost ilości odebranych odpadów zmieszanych w stosunku do 2012 roku wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim.

• W woj. śląskim, podlaskim i świętokrzyskim odnotowano czterokrotny wzrost ilości odpadów zebranych selektywnie na jednego mieszkańca. 

1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gminy miały 18 miesięcy na wprowadzenie zmian i wdrożenie na swoim terenie nowych systemów gospodarki odpadami komunalnymi.

Po wejściu w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odnotowano spadek odpadów zmieszanych w 2013 roku w stosunku do roku 2012 o 4,4 proc. W latach 2014-2015 ilość odebranych odpadów zmieszanych kształtowała się na podobnym poziomie. W ramach uszczelnienia systemu gospodarki odpadami gminy przeprowadzały kontrole czy mieszkańcy mają podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. W 2016 roku odnotowano wzrost odpadów zmieszanych w stosunku do roku 2015, o 4,6 proc.

Odpady zmieszane według województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca. (źródło: GUS)
Odpady zmieszane według województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca. (źródło: GUS)

Przeliczając zmieszane odpady komunalne na jednego mieszkańca można stwierdzić, że w 2016 roku największy wzrost ilości odebranych odpadów zmieszanych w stosunku do 2012 roku wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim i wyniósł 23 proc. W województwie małopolskim wzrost sięgnął 16 proc., a wielkopolskim 9 proc. W województwach mazowieckim i zachodniopomorskim odnotowano przyrost 6 proc. W województwie śląskim zauważalny był natomiast spadek ilości odpadów zmieszanych o 12 proc., a w województwie łódzkim 8 proc.

W latach 2012-2015 udział odpadów komunalnych z handlu, małego biznesu, biur i instytucji oraz usług komunalnych zmalał, podczas gdy odpadów z gospodarstw domowych zwiększył się. W 2016 roku prawie 90 proc. odpadów komunalnych pochodziło z gospodarstw domowych, 2 proc. - z usług komunalnych (czyszczenie placów, ulic i cmentarzy), a pozostała część z handlu, małego biznesu, biur i instytucji.

W latach 2012-2016 w Polsce miał miejsce wzrost ilości odpadów komunalnych zebranych selektywnie.

Odpady zebrane selektywnie według województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca. (źródło: GUS)
Odpady zebrane selektywnie według województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca. (źródło: GUS)

W omawianym przedziale czasowym odnotowano czterokrotny wzrost ilości odpadów zebranych selektywnie w przeliczeniu na jednego mieszkańca w województwach: śląskim, podlaskim i świętokrzyskim. W województwach: lubelskim, dolnośląskim, opolskim i pomorskim odnotowano trzykrotny wzrost tych odpadów. W pozostałych dziewięciu województwach ilość odebranych odpadów w analizowanym okresie podwoiła się.

Ilość odpadów zmieszanych objętych recyklingiem w 2016 roku w stosunku do roku 2012 wzrosła czterokrotnie, a ilość odpadów przekształconych termicznie zwiększyła się czterdzieści dwa razy. Tak duży wzrost strumienia odpadów kierowanych do przekształcenia termicznego spowodowany był uruchomieniem nowych spalarni odpadów komunalnych, które rozpoczęły działalność na przełomie 2015/2016 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (3)ZOBACZ WSZYSTKIE

Przecież te dane są pomieszaniem z poplątaniem. Z wykresów wynika, że selektywnych jest więcej niż zmieszanych. 25kg zmieszanych na mieszkańca na rok to oznacza 2 kg na miesiąc, co przy średnim odbieraniu odpadów przez firmy wywozowe 2 razy w m-cu daje 1 kg na odbieranie, co przy czteroosobowej rodz...inie 4kg. Czy Twój kosz waży 4kg? Może warto czasem pomyśleć, zanim na szanującym się portalu zacznie się kopiować ewidentne błędy... rozwiń

Jacek, 2017-10-03 08:07:24 odpowiedz

Do w.potega@neostrada.pl: Zapomniał Pan, że tych drugich odpadów jest kilka razy mniej, a przy okazji jest i ciepło, i prąd. Niestety, fakty przemawiają za budową spalarni!!

starszy absolwent, 2017-10-02 15:25:56 odpowiedz

Spalamy odpady i produkujemy odpady, czyli popiół.

w.potega@neostrada.pl, 2017-10-02 15:00:53 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE