PARTNER PORTALU
  • BGK

Gospodarka odpadami a ubezpieczenia: Jaka odpowiedzialność spoczywa na zarządzających składowaniem i przetwarzaniem odpadów?

  • AT    18 marca 2015 - 11:05
Gospodarka odpadami a ubezpieczenia: Jaka odpowiedzialność spoczywa na zarządzających składowaniem i przetwarzaniem odpadów?

Konsekwencje szkody środowiskowej zależą m.in. od skali, miejsca i rodzaju zanieczyszczeńc(fot.pixabay.com)

Jaka odpowiedzialność spoczywa na podmiotach korzystających ze środowiska, w tym zarządzających składowiskami odpadów oraz zakładach zajmujących się przetwarzaniem odpadów? Przed czym chroni ubezpieczenie środowiskowe? Jakie mogą być koszty związane z naprawą negatywnych skutków oraz szkód w środowisku?
Eksperci firmy AIG omówili kluczowe aspekty związane z prowadzeniem działalności, która stwarza ryzyko wystąpienia szkody w środowisku.

Odnieśli się do obowiązującego w Polsce stanu prawnego, przykładowych zagrożeń, szkód oraz potencjalnych kosztów związanych z ich naprawą, a także dostępnych rozwiązań ubezpieczeniowych. W przypadku składowisk odpadów czy kompostowni zagrożeń dla środowiska jest bardzo wiele, a tego typu działalność, choć niezbędna, dość często budzi niepokój społeczności lokalnej. Ocena ryzyka i potencjalne zagrożenia wizerunkowe są szczególnie istotne w przypadku tej grupy ubezpieczeń.

Sytuacja prawna i działalność organów nadzoru

Gospodarka odpadami wskazana została w artykule 3 "Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie" jako działalność stwarzająca ryzyko szkody w środowisku. Wszelkie tego typu incydenty powodują konieczność podjęcia wymaganych przez prawo działań naprawczych, co często okazuje się bardzo czasochłonne i kosztowne. Kryteria oceny wystąpienia zdarzeń środowiskowych, a także rodzaje działań naprawczych oraz warunki i sposób ich prowadzenia, są przedmiotem rozporządzeń wydanych przez Ministra Środowiska.

Czytaj też: Bomba ekologiczna tyka pod oknami mieszkańców

- Organy ochrony środowiska w Polsce działają bardzo aktywnie, wydając najwięcej decyzji szkodowych spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Działalność ta przekłada się na świadomość przedsiębiorstw, że w przypadku zdarzenia związanego ze szkodą, sprawca zostanie niemal na pewno pociągnięty do odpowiedzialności i poniesie koszty naprawy takiej szkody. To skłania z kolei firmy do minimalizowania ryzyka, a także korzystania z rozwiązań ubezpieczeniowych – powiedział Paweł Holnicki-Szulc, dyrektor Działu Specialty Lines, East Zone Emea Global Specialty w firmie AIG.

Czytaj też: Kompostownia to efekt wymogów prawnych

- Co równie ważne, środowisko traktowane jest jako dobro wspólne, a jakakolwiek działalność wpływająca na szkodę z tego zakresu, jest negatywnie postrzegana przez społeczeństwo. Powszechna dostępność do informacji o wyrządzonych szkodach ma wpływ na wizerunek firmy, która jest jej sprawcą, i na postrzeganie jej przez opinię publiczną, w tym klientów – dodaje Paweł Holnicki-Szulc.

Przykładowe szkody i koszty działań naprawczych

Podmioty korzystające ze środowiska odpowiadają zarówno za szkodę w środowisku, jak i za zagrożenie szkodą. Tego typu zdarzenia mogą dotyczyć różnych komponentów środowiska: powierzchni ziemi, wód, gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych. Znacznym ryzykiem w obszarze gospodarki odpadami są m.in. zanieczyszczenie gleby, incydenty ogniowe i pożary.KOMENTARZE (1)

  • Eterno Vagabundo, 2015-03-25 00:54:12

    Dawniej odpady Utylizowano, A teraz " jak to robić " Nagle zapomniano ???