PARTNER PORTALU
  • BGK

Gospodarka odpadami: Część uchwał wygaśnie z końcem lipca

  • pt    6 maja 2016 - 10:11
Gospodarka odpadami: Część uchwał wygaśnie z końcem lipca
31 lipca tracą moc, podjęte przed 1 lutego 2015 r. - uchwały dotyczące m.in terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fot.: www.mszana.ug.gov.pl)

• RIO przypomina, że część uchwał dotyczących gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi wygaśnie z dniem 31 lipca.
• Rady gmin, które nie podjęły ich po 1 lutego 2015 r. - na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - powinny to zrobić w terminie umożliwiającym ich wejście w życie 1 sierpnia.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przypomina, że w myśl postanowień art. 11 ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dniem 31 lipca 2016 r. tracą moc – nadal obowiązujące, podjęte przed 1 lutego 2015 r. - uchwały będące aktami prawa miejscowego, a pozostające we właściwości nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych, w sprawie:

* terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

* zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa;

* wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dlatego rady gmin, które nie podjęły po 1 lutego 2015 r. - na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - wskazanych wyżej uchwał, powinny dopełnić tego obowiązku w terminie umożliwiającym ich wejście w życie najpóźniej z dniem 1 sierpnia 2016 r.

RIO przypomina, że podejmując uchwały w sprawie wzoru deklaracji rada gminy może wymagać podania w nich tylko danych określonych w przypisach art. 6m ust. 1a i 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kolegium RIO kwalifikuje jako naruszenie prawa m.in. wprowadzania, w różnej formie i o różnej treści, pouczeń o potencjalnej odpowiedzialności karnej lub karno-skarbowej osoby składającej deklarację za np. zatajanie danych, podanie ich niezgodnie z prawdą itp., czy też wprowadzanie swoistego rodzaju deklaracji tych osób, że znane są im stosowne przepisy przewidujące ową odpowiedzialność.

Nie jest również zgodny z prawem wymóg imiennego wskazywania osób wspólnie zamieszkujących daną nieruchomość, podobnie jak żądanie podawania w deklaracjach numeru księgi wieczystej (zbioru dokumentów) nieruchomości z nazwą sądu ją prowadzącego.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.