PARTNER PORTALU
  • BGK

Gospodarka odpadami: Gdynia wprowadza zmiany korzystne dla mieszkańców

  • pt    17 czerwca 2015 - 15:26
Gospodarka odpadami: Gdynia wprowadza zmiany korzystne dla mieszkańców

Gdynia wprowadza w systemie gospodarowania odpadami zmiany przyjazne dla mieszkańców

Gdynia, choć należy do miast o najwyższym poziomie recyklingu, wprowadzi od przyszłego roku w systemie gospodarowania odpadami zmiany, które mają pozwolić osiągnąć 50 procentowy poziom odzysku w 2020 roku.
Po blisko 2 latach funkcjonowania nowego systemu odbierania odpadów komunalnych Gdynia może poszczycić osiągnięciem 28-procentowego poziomu recyklingu, co wśród dużych miast jest jednym z najlepszych wyników w kraju. Gdyński wynik jest dwukrotnie lepszy niż wymagana prawem norma.

- Przed nami jednak sporo pracy, gdyż w roku 2020 musimy jako miasto osiągnąć 50 procentowy poziom recyklingu, co oznacza, że system gospodarowania odpadami w Gdyni wymaga ciągłego udoskonalania – podkreślają jednak w gdyńskim urzędzie miasta.

- Gdynia jest wśród liderów segregacji odpadów. Nakładane przepisami wymogi wyprzedzamy o kilka lat - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.

Odbiór odpadów na życzenie mieszkańców

- Oczywiście te wymogi z roku na rok są coraz wyższe dlatego cały czas pracujemy nad tym aby system był jak najbardziej przyjazny dla mieszkańców. Na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta głosowaniu poddane zostaną nowe zasady gospodarki odpadami, które miałby obowiązywać od początku 2016 roku - dodaje.

Już od stycznia 2016 roku, wprowadzone zostaną zmiany, które są wynikiem dotychczasowych obserwacji i zgłaszanych przez mieszkańców i zarządców nieruchomości uwag.

Do najważniejszych należą:

* wprowadzenie całorocznej możliwości wystawiania odpadów wielkogabarytowych;

* zapewnienie przez gminę pojemników na odpady bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat;

* zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej;

* odbiór odpadów zielonych (trawa, liście) bez dodatkowych opłat.

Zwiększy się także częstotliwość odbioru papieru i opakowań wielomateriałowych oraz plastiku i metali w zabudowie wielorodzinnej – obecnie 1 raz w tygodniu, po zmianach dwa razy w tygodniu.

Gmina zapewni również odbiór popiołu z domowych palenisk (obecnie nie jest odbierany selektywnie w ramach opłaty śmieciowej). Popiół będzie odbierany z dostarczonych przez miasto pojemników metalowych raz w miesiącu od 1 października do 15 maja. W pozostałym okresie po zgłoszeniu potrzeby, ale nie częściej niż raz w miesiącu.

Od początku stycznia do końca lutego co 2 tygodnie wg. harmonogramu odbierane będą także choinki.

Zużyty, duży sprzęt elektryczny i elektroniczny, obecnie odbierany w ramach tzw. wystawek, będzie odbierany z nieruchomości na żądanie z możliwością wyniesienia z mieszkania.

Także stare opony będzie można oddać wraz z odpadami wielkogabarytowymi bez ponoszenia opłaty (do 4 szt. na rok z gospodarstwa domowego).

 

 

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.