PARTNER PORTALU
  • BGK

Gospodarka odpadami, GUS: odpadów coraz więcej

  • pt    7 listopada 2016 - 09:40
Gospodarka odpadami, GUS: odpadów coraz więcej
Na jednego mieszkańca Polski przypadało około 66 kg zebranych selektywnie odpadów komunalnych (rok wcześniej – 53 kg) (fot.fotolia)

• W 2015 r. w Polsce zebranych zostało 10,86 mln ton odpadów komunalnych, czyli o 5,2 proc. więcej niż w 2014 r.
• Na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 283 kg zebranych odpadów komunalnych, najwięcej w województwach: dolnośląskim (340 kg), zachodniopomorskim (337 kg), śląskim (332 kg) i lubuskim (328 kg).
• Najmniej odpadów per capita produkujemy w województwach: świętokrzyskim (166 kg), lubelskim (180 kg) i podkarpackim (196 kg).
W 2015 r. ilość odpadów zebranych selektywnie w ogólnej ilości zebranych odpadów komunalnych – wzrosła w Polsce z 19,8% w 2014 r. do 23,4% -wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Gospodarka komunalna w Polsce w roku 2015” .

Wzrost może cieszyć, ale do 50 procent zaplanowanych w 2020 roku droga bardzo daleka.

Na jednego mieszkańca Polski przypadało około 66 kg zebranych selektywnie odpadów komunalnych (rok wcześniej – 53 kg).

Najwięcej (87,9%) odpadów komunalnych zebranych selektywnie w 2015 r. zostało odebranych od gospodarstw domowych (głównie odpady biodegradowalne i odpady szklane) i w porównaniu z rokiem ubiegłym ich ilość wzrosła o 27,9% (tj. z 1 744,0 tys. ton do 2 230,8 tys. ton).

Czytaj: Recycling w Polsce: segregacja 50 proc. odpadów do 2020 roku nierealna

Odpady pochodzące z jednostek handlu, małego biznesu, biur i instytucji (głównie papier i tektura) stanowiły 9,8% ilości odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny, a ich masa wzrosła o 9,7%.

W ramach świadczenia usług komunalnych zebrano selektywnie 57,5 tys. ton (głównie odpady biodegradowalne), które stanowiły 2,3% odpadów komunalnych zebranych selektywnie (spadek o 26,4% w stosunku do 2014 r.).

W 2015 r. ilość zebranych selektywnie odpadów szklanych wyniosła 11,0 kg na jednego mieszkańca i był to wzrost o 3,2% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Na jednego mieszkańca Polski w 2015 r. przypadało około 7,9 kg zebranych selektywnie odpadów tworzyw sztucznych (3,5% mniej niż w 2014 r.) i około 6,3 kg odpadów papieru i kartonu (1,1% więcej). Wzrosła ilość zebranych na jednego mieszkańca odpadów biodegradowalnych – z 15,2 kg w 2014 r. do 17,1 kg w 2015 r. (o 12,6%) oraz odpadów wielkogabarytowych – z 5,5 kg do 6,8 kg (o 23,1%).

W 2015 r. zebrano 10 863,5 tys. ton odpadów komunalnych, z których 5 934,3 tys. ton przeznaczono do odzysku (ok. 55% ilości zebranych odpadów komunalnych). Około 2 866,9 tys. ton odpadów komunalnych przeznaczono do recyklingu (26,4% ilości odpadów komunalnych zebranych). Były to zarówno odpady komunalne zebrane selektywnie, jak i odpady surowcowe wysortowane ze zmieszanych odpadów komunalnych. W roku poprzednim wielkości dotyczące recyklingu wyniosły 2 179,9 tys. ton (21,1%).

Kompostownie lub fermentacja

Około 1 749,8 tys. ton odpadów komunalnych zostało skierowanych do biologicznych procesów przetwarzania (kompostowania lub fermentacji). Były to głównie odpady zielone z ogrodów, parków i cmentarzy, odpady z targowisk, biodegradowalne odpady kuchenne i odpady z gastronomii.

W porównaniu z rokiem poprzednim udział odpadów przeznaczonych do takiej obróbki w ogólnej ilości zebranych odpadów wzrósł o 4,9 p.proc. do poziomu 16,1%.

Prawie 1 317,7 tys. ton odpadów komunalnych (ok. 12,1%) przeznaczono do przekształcenia
termicznego z odzyskiem energii.×
KOMENTARZE (1)

  • Zenek, 2016-12-29 09:18:18

    System segregacji, odbioru, utylizacji oraz odzyskiwania surowców wtórnych nadal "stawiany na głowie". Czy decydenci nie widzą lub nie zdaja sobie sprawy, że tzw POM (przedsiebiorstwa oczyszczania miast) to głównie firmy transportowe, zajmujące się przewozem śmieci od "producentów&quo...t; czyli mieszkańców itp do składowisk. Tylko niektóre z tych "firm" zajmują się "przerobem". A tylko one winny mieć zorganizowany potencjał techniczny i organizacyjny do efektywnego zagospodarowania surowców wtórnych i odpadów pozyskiwanych ze śmieci. Oczekiwanie decydentów na zbawienne skutki tzw segregacji indywidualnej - to faktycznie szukanie alibi na bałagan koncepcyjny w tej dziedzinie.  rozwiń