PARTNER PORTALU
  • BGK

Gospodarka odpadami, Łomża: wreszcie powołano spółkę ds. gminnych odpadów

  • pt    22 stycznia 2015 - 10:49
Gospodarka odpadami, Łomża: wreszcie powołano spółkę ds. gminnych odpadów

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i zastępca Zdzisław Garlicki przekonywali o konieczności powołania spółki - fot,lomza.pl

Rada Miejska Łomży podjęła uchwałę w sprawie powołania spółki komunalnej, odpowiedzialnej za prowadzenie składowiska, odbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych, utrzymywanie i eksploatację instalacji z tym związanych oraz zapewnienie funkcjonowania PSZOK-a.
Powołanie tego typu spółki wymusiła na władzach miasta ustawa o odpadach, zgodnie z którą gmina jako jednostka sektora finansów publicznych, nie może być zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów.

Dotychczas takie składowisko prowadziło Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które jako zakład budżetowy, z mocy przepisów ustawowych, nie może tego robić.

Czytaj: Gospodarka odpadami: tylko te projekty dostaną dofinansowanie z UE

– Niepowołanie dzisiaj spółki spowoduje, że w najbliższy poniedziałek Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego może wszcząć postępowanie wygaszające pozwolenie zintegrowane, co będzie skutkowało zamknięciem wysypiska w Czartorii. Nie muszę chyba państwa przekonywać, jakie to skutki niosłoby dla miasta, jego mieszkańców, a także dla osiemnastu gmin, które składują tam odpady – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski.

Czytaj: Reforma śmieciowa w gminach: do ideału daleko

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku weszła w życie 23 stycznia 2013 roku. Zgodnie z art. 136 i 243 tej ustawy, zarządzającym gminnym składowiskiem nie może być jednostka sektora finansów publicznych.

W terminie jednego roku, a więc do 23 stycznia 2014 roku gmina powinna utworzyć podmiot niebędący taką jednostką, w celu prowadzenia gminnego składowiska odpadów lub powierzyć wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów publicznych.

Zgodnie z art. 128 ustawy, zarządzający składowiskiem odpadów może prowadzić składowisko po uzyskaniu kolejno: pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów, decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska.

Natomiast art. 240 ustawy zobowiązuje zarządzającego składowiskiem w okresie 2 lat tj. do dnia 23 stycznia 2015 roku złożenie do marszałka województwa wniosku o wydanie nowej instrukcji eksploatacji składowiska. W przypadku niezłożenia wniosku decyzja ta wygasa z dniem 23 stycznia 2015 roku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2013 roku występowało do urzędu marszałkowskiego z wnioskiem o wydanie nowej decyzji zatwierdzającej instrukcję składowiska odpadów oraz o zamianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii.

Za każdym razem UM umarzał postępowanie, gdyż MPGKiM jako zakład budżetowy nie może prowadzić instalacji przetwarzania odpadów i zarządzać składowiskiem odpadów.

Od 7 stycznia 2015 r. praktycznie każdego dnia, pod przewodnictwem prezydenta Łomży odbywały się w ratuszu robocze spotkania zespołu ds. utworzenia spółki.

Ostatecznie rada miejska wyraziła zgodę na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością miasta Łomża „Zakład Gospodarowania Odpadami”.

Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej spółki przeznaczono wkłady rzeczowe w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na którą składa się majątek Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w gminie Miastkowo, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży oraz majątek będący na stanie urzędu miejskiego wykorzystywany do realizacji zadań Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w gminie Miastkowo o wartości 17 mln 483 tys. zł oraz wkład pieniężny w kwocie 200 tys. zł.

Postanowiono także, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przyjrzy się nieprawidłowościom związanym z niepowołaniem spółki w odpowiednim terminie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: