Gospodarka odpadami: potrzebne nowe uchwały w sprawie wysokości opłat za odbiór śmieci

Wszystkie samorządy muszą uchwalić nowe przepisy w sprawie wysokości stawek opłat za odbiór śmieci. Stare uchwały przestają obowiązywać 1 lutego.
Gospodarka odpadami: potrzebne nowe uchwały w sprawie wysokości opłat za odbiór śmieci
Nowe uchwały muszą być uchwalone nawet jeśli w gminie wysokość opłat za śmieci nie przekracza górnej granicy - fot,pixabay

W Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod poz. 87 została opublikowana ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie 1 lutego 2015 r. co pociągnie za sobą natychmiastowe konsekwencje dla samorządów.

Nowela zmienia m.in. art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i określa m.in. maksymalne stawki opłaty, których rada gminy nie może przekroczyć w uchwale w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa uchwała uchyla także przepis stanowiący podstawę wprowadzenia zwolnień przedmiotowych oraz ustanowienia dopłat – zamiast tego wprowadza upoważnienie do zwolnienia właścicieli nieruchomości – w drodze uchwały rady gminy - w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Oznacza to, że uchwały wydane na podstawie art. 6k ust. 1 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w dotychczasowym brzmieniu utracą moc z dniem wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji czyli 1 lutego 2015 r. – przypomina Ministerstwo Środowiska.

Uchwały wydane na podstawie art. 6k nie zostały utrzymane w mocy do czasu wydania nowych uchwał.

Jak dodaje resort dla ważności uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami i funkcjonowania ewentualnych zwolnień niezbędne jest zatem podjęcie nowej uchwały w możliwie najkrótszym terminie na podstawie znowelizowanych przepisów.

Ministerstwo dodaje, że nie ma przeszkód, by treść nowej uchwały w zakresie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi była praktycznie identyczna z dotychczasową, z uwzględnieniem nowego podejścia, że stawka opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywny jest wyższa.

Nowe uchwały muszą podjąć także gminy w których stawka opłat za wywóz odpadów nie przekracza górnej granicy ustalonej w znowelizowanej ustawie.

Przy naliczaniu opłaty od osoby, maksymalna stawka została ustalona w wysokości 2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego przez GUS w ostatnim Roczniku Statystycznym.

Według Rocznika 2013 w 2012 roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem wynosił 1278,43 zł. Oznacza to, że stosując algorytm w obecnej chwili, zapłacilibyśmy maksymalnie 25,57 zł od osoby za śmieci posegregowane.

W przypadku innych metod naliczania opłat: od metra sześciennego wody, powierzchni użytkowej i gospodarstwa domowego, wskaźniki procentowe byłyby na poziomie 0,7 proc., 0,08 proc. i 5,6 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę.

Maksymalne opłaty wyniosłyby więc odpowiednio: 8,95 zł za m sześc., 1,02 zł za m kw. i 71,6 zł za gospodarstwo domowe.

W przypadku śmieci nieposegregowanych opłata nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności stawek ustalonych za odbiór odpadów posegregowanych.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (9)ZOBACZ WSZYSTKIE

Otrzymałem informację, że moja gmina podniosła opłaty za śmieci od 01.07.2015 o 50% (!!!). Bo w zeszłym roku nie wystarczyło... Refleksja gminy jest taka, że trzeba podnieść składki. Będę musiał zapłacić o 60% więcej niż przed "reformą"!!! Nie przyszło im nawet do głowy aby szukać tańszej... firmy obsługującej albo obniżyć "koszty administracyjne systemu", które wynoszą 10% kosztów wywozu śmieci!!! rozwiń

wkurzony, 2015-06-29 19:05:51 odpowiedz

ZA śmieci powinniśmy płacić tyle ile ich WYTWORZYMY,a płacić powinniśmy firmie KTÓRA JE TANIEJ ODBIERZE na telefon lub w określonej częstotliwości,CO OBECNIE ZROBIONO ??? STARY SPRAWDZONY SYSTEM KOŁCHOZOWO-NAKAZOWY Ile śmieci wytwarza firma jednoosobowa np tłumaczenia tekstu,praktycznie 0... rozwiń

Kołchożnik, 2015-02-02 12:25:46 odpowiedz

do weget: dowody, panie szanowny, dowody i wyliczenia... A ja je mam!!

hajer, 2015-01-29 19:48:16 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE