PARTNER PORTALU
 • BGK

Gospodarka odpadami: PPP rozwiązaniem w obliczu nowych regulacji UE

 • bad    14 marca 2018 - 20:29
Gospodarka odpadami: PPP rozwiązaniem w obliczu nowych regulacji UE
Problemem będą pre-RDF-y wytworzone w instalacjach MBP (Fot. PTWP)

Polska musi zmierzyć się z wyzwaniami stawianymi przez nowe regulacje prawne na poziomie unijnym. Rozwiązaniem tego problemu może być wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego niewymagającego finansowania ze strony podmiotu publicznego - stwierdzają uczestnicy debaty "Systemowe rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego dla biznesu".
 • Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest rodzajem współpracy między podmiotami publicznymi i komercyjnymi, która stwarza wiele korzyści dla obu stron.
 • Daje ono możliwość zwiększenia efektywności realizacji inwestycji, korzystania ze specjalistycznej wiedzy, ułatwionego finansowania i korzystnego podziału ryzyka inwestycji.
 • W warunkach polskich ta forma prowadzenia projektów była do tej pory często pomijana ze względu na negatywną percepcję społeczną i brak zrozumienia koncepcji.

Andrzej Piotrowski z firmy SUEZ Polska stwierdza, że Polska musi zmierzyć się z wyzwaniami stawianymi przez nowe regulacje prawne na poziomie unijnym (m.in. unijną dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych) oraz koniecznością zagospodarowania dużej ilości specyficznego typu odpadów (tzw. pre-RDF) wytworzonych w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przy czym przeszkodą będą możliwości finansowe samorządów.

- Rozwiązaniem tego problemu może być wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego nie wymagającego finansowania ze strony podmiotu publicznego, który ponosi pierwsze opłaty za zagospodarowanie odpadów dopiero w chwili przyjęcia odpadów w gotowej instalacji. Ze strony samorządu wymagana jest np. w przypadku spalarni odpadów, długoterminowa gwarancja dostaw. Korzystne jest również dopasowanie wielkości instalacji do potrzeb zamawiającego i wykorzystanie przy tym wiedzy i doświadczenia partnera prywatnego – analizuje Andrzej Piotrowski.

Czytaj też: RIO: Gmina nie może dopłacać do systemu gospodarki odpadami

Skutkuje to zarówno niższymi kosztami stałymi jak i zmiennymi. Na poparcie tej tezy przedstawiciel firmy Suez podaje przykład projektu oczyszczalni ścieków w Mławie, która będzie działać na podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego i której efektywność kosztowa wyróżnia się na tle innych projektów tego typu.

Jednak mimo wielu przewag tej formy działalności nadal tylko czwarta część wszystkich postępowań w ramach PPP kończy się podpisaniem ostatecznej umowy. Uczestnicy debaty zidentyfikowali podstawowe przyczyny takiego stanu rzeczy.

Po pierwsze istnieje niedopasowanie oferty do rynku wynikające ze sposobu podejścia władz publicznych do tego tematu. Istnieje wiele przykładów ofert samorządowych w przypadku których żadna z firm komercyjnych nie zgłosiła chęci współpracy.

Czytaj też: Drugi Neapol, tony śmieci na ulicach. Warszawie grozi katastrofa śmieciowa

Bardziej pożądany byłby model obowiązujący w Wielkiej Brytanii, gdzie proces prowadzący do podpisania umowy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego trwa dłużej ze względu na przeprowadzenie dialogu, dyskusji i odpowiedniego przygotowania dokumentacji finalnej, ale większość projektów zostaje zrealizowana.

Po drugie brak jest doradców wspierających samorządy wiedzą ekspercką, która pozwoli na dokonanie świadomej i przemyślanej decyzji, a nie kierowanie się krótkoterminowym interesem. Współpraca z niezależnymi ekspertami pozwoli na obiektywna ocenę inwestycji i uniknięcie obaw i uprzedzeń związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

 • Amber Waste, 2018-03-14 21:53:30

  Do ... i odpadów kupa...: a służby ochrony środowiska mają problem bo nie wiedzą kto ma zapłacić firmie za utracone korzyści...
 • ... i odpadów kupa..., 2018-03-14 21:42:09

  Polska musi zmierzyć się z wyzwaniami oraz koniecznością zagospodarowania dużej ilości specyficznych odpadów z całej Europy... youtube.com/watch?v=0AxiRa7UYCQ