PARTNER PORTALU
  • BGK

Gospodarka wodna w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. To kolejna ze zmian w branży

  • Piotr Toborek    21 stycznia 2018 - 06:00
Gospodarka wodna w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. To kolejna ze zmian w branży
Jak się okazuje, „przeniesienie” z Ministerstwa Środowiska do nowego resortu było dla przedstawicieli branży wodno-kanalizacyjnej niespodzianką (fot. Pixabay)

Od kilku dni gospodarka wodna podlega Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. To kolejna zmiana dotycząca branży, bo przecież toczy się właśnie proces przejmowania przez Wody Polskie zadań, które do tej pory wypełniały urzędy samorządowe.
  • Gospodarka wodna po ostatniej rekonstrukcji rządu znalazła się w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ).
  • Biorąc pod uwagę powstanie z dniem 1 stycznia Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, to dopełnienie rewolucji, którą przechodzi ta gałąź gospodarki.

Przedstawiciele branży ze spokojem oczekują zmian, podkreślają jednak, że czas nagli.

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dniem 12 stycznia minister GMiŻŚ kieruje następującymi działami administracji rządowej:

– gospodarka morska;

– gospodarka wodna;

– rybołówstwo;

– żegluga śródlądowa.

Dodatkowo na mocy rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2018 r. w skład Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej weszła komórka organizacyjna Ministerstwa Środowiska obsługująca sprawy działu gospodarka wodna oraz pracownicy obsługujący sprawy tego działu.

Czytaj też: Ciąg dalszy zamieszania z gospodarką wodną:

- Informacja o zmianie resortu była dla branży zaskoczeniem – przyznaje Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

- Na etapie prac nad Prawem wodnym, czy też w związku z planowanymi przez pana premiera Mateusza Morawieckiego zmianami w rządzie, nie sygnalizowano zmian w zakresie zadań Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki Morskiej dotyczących gospodarki wodnej, stąd zaskoczenie – tłumaczy pani prezes. 

Dorota Jakuta przypomina także, że do niedawna ministerstwem właściwym dla sektora wodno-kanalizacyjnego było Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. 

Spytana o to, czy kolejna zmiana w branży to dobry pomysł, szefowa IGWP mówi:

- Z pewnością duży obszar działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych związany jest ściśle z ochroną środowiska. Jednakże zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przekazane zostały komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska, zajmujące się sprawami gospodarki wodnej, w tym osoby mające wiedzę i praktyczne doświadczanie w  zakresie gospodarki wodnej. Mam więc nadzieję na ułożenie dobrych, wzajemnych relacji, szczególnie w kontekście wielu wyzwań wynikających ze zmiany prawa wodnego i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W decyzji o przeniesieniu gospodarki wodnej w kompetencje Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pewne pozytywy dostrzega Ryszard Gajewski, prezes spółki Gdańskie Wody należącej do miasta.

 - Gospodarowanie wodami opadowymi w przypadku miast nadmorskich wymaga uwzględniania poziomu wód morskich i przybrzeżnych, czyli współpracy z ich odpowiednimi organami właścicielskimi. Skupienie kompetencji zarządczych nad gospodarką wodną, morską i żeglugą śródlądową może więc przyspieszyć procedury administracyjne. Na to właśnie liczę.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.