PARTNER PORTALU
 • BGK

Gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym do poprawy

 • bad    16 stycznia 2017 - 14:36
Gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym do poprawy
Raport "Rynek gospodarowania ZSEE w Polsce. Perspektywa 2030" wskazuje najważniejsze problemy w gospodarce zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. (Fot. lubon)

Eksperci Instytutu Sobieskiego proponują przygotowanie i implementację regulacji w zakresie usprawnień organizacyjnych umożliwiających stworzenie efektywnego systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., zaś część zawartych w niej regulacji 1 stycznia 2017 r. i kolejna część wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Jak piszą Tomasz Styś i Robert Foks, autorzy raportu „Rynek gospodarowania ZSEE w Polsce. Perspektywa 2030”, w 2015 r. przetworzono ok. 169 tys. Mg (ton) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), ok. 138 tys. Mg odpadów powstałych z ZSEE poddano recyklingowi, ok. 1 tys. Mg odpadów powstałych z ZSEE poddano odzyskowi, zaś ok. 0,7 tys. Mg ZSEE przekazano do ponownego użycia.

Oznacza to, że w latach 2007-2015 zanotowano, w przypadku masy:

* przetworzonego ZSEE ogółem – wzrost o 571,7 proc.;

* odpadów powstałych z ZSEE poddanych procesowi recyklingu – wzrost o 816,8 proc.;

* odpadów powstałych z ZSEE poddanych procesowi odzysku innego niż recykling – spadek o 27,9 proc.;

* ZSEE przekazanego do ponownego użycia – wzrost o 6 400 proc.

W latach 2007-2013 notowano średni wzrost rok do roku udziału ZSEE w masie odpadów komunalnych zebranych selektywnie o 0,15 p.p., zaś w latach 2013-2015 średni spadek rok do roku o 0,5 p.p.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w UCPG, podmiotem zapewniającym przyjmowanie selektywnie zebranego ZSEE – w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi – jest PSZOK. Jest on elementem systemu zbierania i zwrotu ZSEE, obejmującego także:

* zbierających ZSEE;

* zakłady przetwarzania;

* podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych.

Najważniejsze problemy systemu gospodarki ZSEE

- W raporcie identyfikujemy szereg potencjalnych obszarów problemowych systemu gospodarki ZSEE, ale do najważniejszych należy zaliczyć trzy z nich. Pierwszym jest zaburzona równowaga pomiędzy celami ekologicznymi i ekonomicznymi systemu oraz brak zobiektywizowanych standardów współpracy pomiędzy interesariuszami - mówi w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl jeden z autorów raportu, Tomasz Styś, ekspert Instytutu Sobieskiego.

- Po drugie, systemy gospodarki ZSEE i gospodarowania odpadami komunalnymi praktycznie się „nie widzą”, choć mogłyby tworzyć ze sobą synergie. Trzecim zasadniczym problemem jest niedostrzeganie korzyści płynących z prawidłowego przetwarzania ZSEE, w tym związanych z potencjalną redukcją gazów cieplarnianych i pozyskiwania surowców krytycznych dla wysokotechnologicznych branż przemysłu - dodaje Tomasz Styś.

Autorzy raportu proponują wobec tego:

* Przeprowadzenie pogłębionej oceny skutków obecnie obowiązujących regulacji, uwzględniającej m.in.:

- kwestię prawidłowości transpozycji do polskiego porządku prawnego regulacji zawartych w Dyrektywie WEEE;

- bazę wiedzy o funkcjonowaniu systemu gospodarki ZSEE, którą dysponują właściwe organy administracji publicznej;

- konieczność ujednolicenia kluczowych definicji we wszystkich regulacjach dotyczących systemu gospodarki ZSEE;MultimediaREKLAMA
×
 • 10.

  JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (2)

 • Theo, 2017-01-17 18:51:15

  Do W poszukiwaniu traconego : Pomysł jest ale efekty słabe - polecam lekturę analizy gospodarki odpadami na stronie gminy Nakło - w 2015 ponad 80% odpadów zbierane jako zmieszane.
 • W poszukiwaniu traconego , 2017-01-17 07:50:07

  W Nakle już dawno nie zadają sobie pytań jak to zrobić - portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/naklo-czyli-wzor-do-nasladowania,55172.html