PARTNER PORTALU
 • BGK

Hałas w naszych miastach: w Kaliszu gorzej niż w Warszawie

 • pt    1 lipca 2014 - 14:03

Na szkodliwy hałas drogowy narażonych jest nawet do 82 proc. mieszkańców dużych miast. Najgorzej jest w Kaliszu, gdzie hałas odczuwa aż 82,5 proc. mieszkańców, podczas gdy w Warszawie tylko 46,3 proc.
Porównawcze badania opinii publicznej dotyczące hałasu wskazują, że uciążliwy i męczący hałas dokucza przede wszystkim mieszkańcom dużych miast – w aglomeracjach o zaludnieniu od 100 do 500 tys. osób 41 proc. mieszkańców odczuwa go co najmniej często, zaś w miastach powyżej 500 tys. osób jest to już 55 proc. mieszkańców – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli o hałasie w miastach.

Z danych map akustycznych objętych kontrolą 13 aglomeracji (sześciu od 100 tys. do 250 tys. mieszkańców i siedmiu powyżej 250 tys. mieszkańców) wynika, że dominującym w tych miastach jest hałas komunikacyjny, w tym przede wszystkim generowany przez ruch drogowy

Marginalne znaczenie ma hałas przemysłowy (0,5 proc. mieszkańców objętych kontrolą aglomeracji zagrożonych jest hałasem przemysłowym powyżej 55 dB), lotniczy (1,9 proc.) oraz kolejowy (2,4 proc.).

Niski poziom zagrożenia hałasem przemysłowym może być wynikiem dotychczasowych działań Inspekcji Ochrony Środowiska (w zakresie kontroli przestrzegania norm emisji hałasu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą), jak również innych organów ochrony środowiska (ustalających w drodze decyzji administracyjnej dopuszczalny poziom hałasu w przypadku, gdy w wyniku działalności podmiotu korzystającego
ze środowiska przekroczone są, poza zakładem, dopuszczalne poziomy hałasu).

Mapy akustyczne wskazują że, na hałas drogowy powyżej 55 dB (LDWN) narażonych było od 24,8 proc. do 82,5 proc. mieszkańców skontrolowanych aglomeracji.

Największy odsetek ludności narażonej na hałas powyżej 55 dB był w miastach od 100 do 250 tys. mieszkańców (Kalisz, Toruń, Gorzów Wielkopolski, Koszalin), co wynika ze zwartej zabudowy mieszkaniowej, koncentrującej się w strefach śródmiejskich i wzdłuż głównych dróg.

W miastach tych utrzymywał się również wysoki odsetek osób narażonych na hałas powyżej 65 dB (LDWN ), od 23,2 proc. w Koszalinie do 27,8 proc. w Gorzowie Wielkopolskim.

Tylko w dwóch miastach powyżej 250 tys. mieszkańców na taki poziom hałasu było narażonych więcej osób – 28,7 proc. w Łodzi i 32,0 proc. w Poznaniu.

Na hałas drogowy powyżej 75 dB (LDWN) narażonych było już znacznie mniej osób: 2,7 proc. mieszkańców Poznania, 2,5 proc. Zielonej Góry, 2,4 proc. w Łodzi, 1,0 proc. w Koszalinie i poniżej 1,0 proc. w pozostałych miastach, w tym w Białymstoku, Radomiu i Wrocławiu.

Podobne były tendencje w przypadku hałasu drogowego w porze nocnej. Na hałas drogowy w porze nocnej powyżej 50 dB (LN) narażonych było od 11,7 proc. (Białystok) do 65,5 proc (Kalisz) ludności.

W sześciu z tych miast na hałas w nocy powyżej 70 dB (LN) mieszkańcy nie byli narażeni, zaś w pozostałych siedmiu, taki poziom hałasu drogowego odczuwało w nocy od 0,03 proc. mieszkańców Wrocławia do 0,9 proc. mieszkańców Poznania.

Jak zauważa NIK wprowadzenie z dniem 23 października 2012 r. przez Ministra Środowiska zmian co do dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, nie sprzyjało skutecznej ochronie mieszkańców dużych aglomeracji przed hałasem.

Dopuszczalne długoterminowe poziomy hałasu w środowisku, służące opracowywaniu map akustycznych i POŚH, zostały podniesione dla zabudowy wrażliwej na hałas (bez stref uzdrowisk i szpitali poza miastami) od 3 do 10 dB, do poziomu od 64 do 70 dB dla wskaźnika LDWN i od 59 do 65 dB dla wskaźnika LN.

REKLAMA
×
 • 10.

  JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (2)

 • Anka, 2014-07-03 23:59:11

  również proszę o sprawdzenie norm hałasu Bydgoszcz ul, Kamienna odcinek Bydgoszcz wschód-Gdańska, oraz proszę o kontrolę ODLEGŁOŚCI takiej trasy (obwodnicy) od granic działki na odcinku Wyszyńskiego -Gdańska, oraz czy działki budowlane w Polsce nie powinny mieć wg prawa unijnego DROGI DOJAZDOWEJ !!!... od której jesteśmy odcięci w tym chorym kraju  rozwiń
 • JodekMordka, 2014-07-01 16:18:26

  Niech NIK sprawdzi hałas na Saskiej Kępie w Warszawie w dniach koncertów na Stadionie Narodowym. Dużo ponad dopuszczalne normy.