PARTNER PORTALU
  • BGK

Ile dopłacamy do basenów i sal sportowych?

  • pt    24 lipca 2015 - 09:44
Ile dopłacamy do basenów i sal sportowych?
Baseny nie są w stanie się samofinansować, ale przynoszą wymierne korzyści dla społeczeństwa - ocenia NIK

Żaden z kontrolowanych obiektów sportowych nie był zdolny do samofinansowania. Koszty utrzymania sal gimnastycznych pokrywano w ramach wydatków na utrzymanie placówek oświatowych, a ujemny wynik działalności krytych pływalni pokrywany był bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego – pisze NIK po kontroli w Małopolsce.
Krakowska Delegatura Najwyższej Izby Kontroli sprawdziła czy środki wydane przez samorządy na powstawanie i rozbudowę obiektów sportowych przyniosły większą aktywność sportową mieszkańców gmin i powiatów i czy płynące z tego korzyści społeczne i zdrowotne przewyższają koszty związane z utrzymaniem tych obiektów.

Delegatura zwróciła także uwagę na bardzo istotny szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży aspekt poprawy bezpieczeństwa w postaci nauki i umiejętności pływania.

Rozwój bazy sportowej był możliwy m.in. dzięki wsparciu Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego, które obejmował dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Jak stwierdziła NIK marszałek województwa małopolskiego prawidłowo wykonywał obowiązki związane z realizacją Programu.

Dofinansowanie było szczególnie istotne dla dużych obiektów. Największe jednostkowo wsparcie finansowe dotyczyło krytych pływalni i kompleksów sportowych, które stanowiły 11,5 proc. liczby dofinansowanych obiektów, a dotacje na realizacje tych inwestycji stanowiły 25,7 proc. środków z Programu.

Obiekty sportowe wybudowane przez kontrolowane 6 jednostek samorządu na terenie województwa małopolskiego przy wsparciu finansowym środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej były należycie wykorzystywane i zagospodarowane w okresie objętym kontrolą (tj. w latach 2011-2014).

Sale sportowe wykorzystywano do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego uczniów, udostępniając je również nieodpłatnie lokalnym klubom sportowym oraz mieszkańcom uprawiającym sport amatorsko.

Stopień wykorzystania 3 (Miechów, Sucha Beskidzka, Wieliczka) spośród 4 kontrolowanych krytych pływalni był wysoki, co wynikało z bogatej oferty programowej, jak i organizacji zajęć wychowania fizycznego dla uczniów.

Dopłacamy do obiektów sportowych

Żaden z 6 kontrolowanych obiektów sportowych nie był zdolny do samofinansowania. Koszty utrzymania sal gimnastycznych pokrywano w ramach wydatków na utrzymanie placówek oświatowych, a ujemny wynik działalności krytych pływalni pokrywany był bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kontrolowane jednostki samorządu terytorialnego rzetelnie analizowały koszty funkcjonowania nadzorowanych krytych pływalni, czego skutkiem było podejmowanie działań organizacyjnych i naprawczych przez operatorów.

Spowodowały one zwiększenie oferty, lecz nie wpłynęły na poprawę sytuacji finansowej, na skutek czego jednostki samorządu terytorialnego zmuszone były dofinansowywać działalność tych obiektów w wysokości od 160 tys. zł do 895,6 tys. zł rocznie.

Z uwagi na niedochodowość obiektów - szczególnie krytych pływalni - należy zwrócić uwagę na potrzebę współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalania oferty programowej oraz współfinansowania bieżącego utrzymania takich obiektów, które mogą funkcjonować z korzyścią dla mieszkańców więcej niż jednej gminy – zaleca NIK.

Opierając się na wynikach kontroli, jak również informacjach uzyskanych z kolejnych 29 gmin i powiatów Małopolski Izba ocenia, że wykorzystanie wsparcia finansowego Programu przez uczestniczące w nim podmioty przyczyniło się do istotnego rozwoju bazy sportowej województwa, stwarzając tym samym większe możliwości rozwoju kultury fizycznej i sprzyjając aktywności społeczności lokalnej.

Potwierdzają to także wyniki ankiety internetowej skierowanej do osób korzystających z bazy sportowej województwa. Ponad 65 proc. ankietowanych zauważyło istotną poprawę w tym zakresie, choć ponad połowa wskazywała na konieczność dalszego rozwoju.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Eterno Vagabundo, 2015-07-28 00:59:20

    Najlepiej nie dopłacać, Nic nie finansować. Coś, gdzieś przecież musi Kiedyś poluzować.