Ile dopłacamy do basenów i sal sportowych?

Żaden z kontrolowanych obiektów sportowych nie był zdolny do samofinansowania. Koszty utrzymania sal gimnastycznych pokrywano w ramach wydatków na utrzymanie placówek oświatowych, a ujemny wynik działalności krytych pływalni pokrywany był bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego – pisze NIK po kontroli w Małopolsce.
Ile dopłacamy do basenów i sal sportowych?
Baseny nie są w stanie się samofinansować, ale przynoszą wymierne korzyści dla społeczeństwa - ocenia NIK

Krakowska Delegatura Najwyższej Izby Kontroli sprawdziła czy środki wydane przez samorządy na powstawanie i rozbudowę obiektów sportowych przyniosły większą aktywność sportową mieszkańców gmin i powiatów i czy płynące z tego korzyści społeczne i zdrowotne przewyższają koszty związane z utrzymaniem tych obiektów.

Delegatura zwróciła także uwagę na bardzo istotny szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży aspekt poprawy bezpieczeństwa w postaci nauki i umiejętności pływania.

Rozwój bazy sportowej był możliwy m.in. dzięki wsparciu Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego, które obejmował dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Jak stwierdziła NIK marszałek województwa małopolskiego prawidłowo wykonywał obowiązki związane z realizacją Programu.

Dofinansowanie było szczególnie istotne dla dużych obiektów. Największe jednostkowo wsparcie finansowe dotyczyło krytych pływalni i kompleksów sportowych, które stanowiły 11,5 proc. liczby dofinansowanych obiektów, a dotacje na realizacje tych inwestycji stanowiły 25,7 proc. środków z Programu.

Obiekty sportowe wybudowane przez kontrolowane 6 jednostek samorządu na terenie województwa małopolskiego przy wsparciu finansowym środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej były należycie wykorzystywane i zagospodarowane w okresie objętym kontrolą (tj. w latach 2011-2014).

Sale sportowe wykorzystywano do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego uczniów, udostępniając je również nieodpłatnie lokalnym klubom sportowym oraz mieszkańcom uprawiającym sport amatorsko.

Stopień wykorzystania 3 (Miechów, Sucha Beskidzka, Wieliczka) spośród 4 kontrolowanych krytych pływalni był wysoki, co wynikało z bogatej oferty programowej, jak i organizacji zajęć wychowania fizycznego dla uczniów.

Dopłacamy do obiektów sportowych

Żaden z 6 kontrolowanych obiektów sportowych nie był zdolny do samofinansowania. Koszty utrzymania sal gimnastycznych pokrywano w ramach wydatków na utrzymanie placówek oświatowych, a ujemny wynik działalności krytych pływalni pokrywany był bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kontrolowane jednostki samorządu terytorialnego rzetelnie analizowały koszty funkcjonowania nadzorowanych krytych pływalni, czego skutkiem było podejmowanie działań organizacyjnych i naprawczych przez operatorów.

Spowodowały one zwiększenie oferty, lecz nie wpłynęły na poprawę sytuacji finansowej, na skutek czego jednostki samorządu terytorialnego zmuszone były dofinansowywać działalność tych obiektów w wysokości od 160 tys. zł do 895,6 tys. zł rocznie.

Z uwagi na niedochodowość obiektów - szczególnie krytych pływalni - należy zwrócić uwagę na potrzebę współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalania oferty programowej oraz współfinansowania bieżącego utrzymania takich obiektów, które mogą funkcjonować z korzyścią dla mieszkańców więcej niż jednej gminy – zaleca NIK.

Opierając się na wynikach kontroli, jak również informacjach uzyskanych z kolejnych 29 gmin i powiatów Małopolski Izba ocenia, że wykorzystanie wsparcia finansowego Programu przez uczestniczące w nim podmioty przyczyniło się do istotnego rozwoju bazy sportowej województwa, stwarzając tym samym większe możliwości rozwoju kultury fizycznej i sprzyjając aktywności społeczności lokalnej.

Potwierdzają to także wyniki ankiety internetowej skierowanej do osób korzystających z bazy sportowej województwa. Ponad 65 proc. ankietowanych zauważyło istotną poprawę w tym zakresie, choć ponad połowa wskazywała na konieczność dalszego rozwoju.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Najlepiej nie dopłacać, Nic nie finansować. Coś, gdzieś przecież musi Kiedyś poluzować.

Eterno Vagabundo, 2015-07-28 00:59:20 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE