PARTNER PORTALU
  • BGK

Ile gminy płacą za oświetlenie ulic, placów i dróg?

  • JL    12 października 2015 - 10:39

Dominującym właścicielem infrastruktury oświetleniowej w gminach pozostają koncerny energetyczne. Fot. Pixabay.com

Jedne grupy energetyczne pozwalają gminom wybrać dostawcę energii i konserwatora lamp, a inne nie.
Dominującym właścicielem infrastruktury oświetleniowej w gminach są koncerny energetyczne. Często dyktują gminom ceny oraz warunki korzystania z usług oświetleniowych.

Jedne grupy energetyczne zgadzają się dla części gmin na wybór dostawców energii i podmiotów świadczących usługi konserwacji, inne całkowicie zamykają możliwość wyboru usługodawcy konserwacji swojej infrastruktury oświetleniowej.

Czytaj też: NFOŚiGW kontroluje wydatki samorządów na oświetlenie energooszczędne

Tak wynika z „Informacji z przebiegu badania ankietowego ZGWRP dotyczącego warunków i kosztów konserwacji oświetlenia ulic, placów i dróg”. Na wykresach prezentowane są wstępne wyniki ustaleń ankietowych.

Współpraca samorządów z koncernami energetycznymi

Przedstawiciele gmin członkowskich Związku Gmin Wiejskich RP i grupy gmin z woj. kujawsko-pomorskiego wystąpili do związku z propozycją przeprowadzenia badania ankietowego analizującego problematykę finansowania kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego i współpracy samorządów z koncernami energetycznymi w tym zakresie.

Czytaj też: Gminy nie będą już płacić za oświetlenie dróg krajowych i ekspresowych

W odpowiedzi na zgłaszany postulat biuro ZGWRP przeprowadza pilotażowe badanie ankietowe.

Pozwoli ono porównać warunki i koszty usług konserwacji oświetlenia ulicznego egzekwowane przez koncerny energetyczne od gmin, jak i realizowanych samodzielnie przez samorządy.

Informacje pozyskane mogą posłużyć gminom w negocjacji z zakładami energetycznymi opłat za konserwacje oświetlenia. Związkowi pozwoli na określenie stanowiska w sprawie zasad własności i finansowania inwestycji oświetleniowych, ustalania opłat za energię i usługi konserwacji infrastruktury oświetleniowej przez koncerny energetyczne oraz wnioskowanie o odpowiednie zmiany np. prawa energetycznego.

Warunki korzystania z infrastruktury oświetleniowej

Na podstawie ankietyzacji związek stara się ustalić m.in. jakie warunki korzystania z infrastruktury oświetleniowej nakładają na gminy poszczególne grupy energetyczne, jakie koszty konserwacji oświetlenia ulicznego ponoszą gminy w przeliczeniu na jeden punkt świetlny w zależności od podmiotów, które są właścicielem infrastruktury oświetleniowej na ich terenie.

Istotną informacją dla gmin jest możliwość porównania cen za usługę konserwacji, która obejmuje zarówno koszty korzystania z infrastruktury przedsiębiorstw energetycznych jak i utrzymanie w ruchu oraz bieżące naprawy.

Dlatego związek apeluje do gmin o zaangażowanie na rzecz budowania bazy informacji o gminach z obszarów wiejskich, m.in. poprzez wypełnienie ankiety do 30 listopada 2015 r.

Interaktywne online formularze ankiet są dostępne w systemie Badań Ankietowych Gmin (BAG) Związku Gmin Wiejskich RP na stronie www.zgwrp.pl/bag za pośrednictwem indywidualnego hasła dostępu.

Hasło dostępu dla gmin podawane jest w materiałach i mailingach związanych z Kongresem Gmin Wiejskich. Związek dostarcza też indywidualne hasło gminy po złożeniu stosownego zapytania na adres bernard@zgwrp.pl.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.