PARTNER PORTALU
  • BGK

Ile za energię i ciepło?

  • wnp.pl (Dariusz Ciepiela)    30 marca 2012 - 10:20

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podał obowiązujące w 2011 r. średnie ceny energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji oraz ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji.
Wg wyliczeń URE w 2011 r. średnia ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2011 rok wynosiła:

- opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW wyniosła 194,44 zł/MWh,
- opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy wyniosła 244,95 zł/MWh,
- w źródłach innych niż wymienione wyżej wyniosła 198,02 zł/MWh.

Jak podaje URE, w 2011 r. średnia cena sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji:
- opalanych paliwami węglowymi wyniosła 37,43 zł/GJ,
- opalanych paliwami gazowymi wyniosła 64,91zł/GJ,
- opalanych olejem opałowym wyniosła 82,31 zł/GJ,
- stanowiących odnawialne źródła energii wyniosła 42,98 zł/GJ.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.