Innowacyjne metody zagospodarowania i odzysku odpadów komunalnych. Co się sprawdza?

  • Włodzimierz Kaleta
  • 23-11-2015
  • drukuj
Najczęściej jesteśmy bombardowani informacjami o coraz to nowych przykładach świadczących, że gospodarka odpadami wciąż kuleje. Rosną góry śmieci, niewydolny i przestarzały jest system ich utylizacji i recyklingu. Dlatego z rezerwą przyjmujemy wieści, że ta brudna gospodarka ma też swoją pozytywną stronę. Tymczasem okazuje się, że wiele wymyślonych w Polsce, sprawdzonych w praktyce innowacyjnych metod przerobu odpadów i pozyskiwania z nich surowców eksperci uznali za rewelacyjne i interesuje się nimi świat. Eksperci zaś przekonują, że ich zastosowanie w praktyce na szeroką skalę pozwoli samorządom dostosować się m.in. do nowych przepisów UE dotyczących składowania odpadów.
Innowacyjne metody zagospodarowania i odzysku odpadów komunalnych. Co się sprawdza?
Jedna z metod radzenia sobie z osadami polega na gazyfikacji osadów bez użycia tlenu (fot.archiwum firmy Fu-Wi)

Według ustaleń UE Polska zobowiązana jest do recyklingu 50 proc. odpadów komunalnych do 2020 roku i 70 proc. do 2030 r. Komisja Europejska chce, aby już w 2025 r. zakazać w ogóle składowania odpadów, które można poddać recyklingowi.

Tymczasem jak wynika z raportu „Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030” przygotowanego przez Instytut Sobieskiego, w Polsce najpowszechniejszym sposobem unieszkodliwiania odpadów pozostaje składowanie, a dotychczas stosowane u nas technologie przetwarzania odpadów są nieefektywne i kosztowne.

Według autorów wspomnianego raportu o odpadach obecnie ok. 75 proc. z nich trafia na składowiska. Jeżeli tego nie zmienimy, Unia nałoży na nas wielomilionowe kary.

Pomóc ich uniknąć ma m.in. projekt Life Cogeneration.pl. opracowany przez katowicką firmę Investeko z grupą polskich naukowców.

– Od kilku lat realizujemy inicjatywę wdrożenia nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z cieplnej frakcji nadsitowej odpadów komunalnych, czyli tego wszystkiego, co zostaje na sicie po odsortowaniu materiałów nadających się do recyklingu w postaci szmat, kawałków drewna i innych produktów o bardzo dobrych właściwościach palnych. To zupełnie nowe rozwiązanie. Pierwsza taka metoda pozwalająca na bezpieczne przerabianie tej frakcji odpadów np. na innowacyjne paliwa – zachwala nową instalację Łukasz Łapiński, asystent koordynatora projektu Life Cogeneration.pl

Najlepsze dla samorządów

To dobra wiadomość dla samorządów, które w styczniu  znajdą się w trudnej sytuacji. Od stycznia 2016 r. wchodzi w Polsce zakaz składowania na wysypiskach śmieci tzw. frakcji energetycznej, która obecnie stanowi ok. 40 proc. wszystkich odpadów komunalnych.

– Jeśli w przyszłym roku na wysypiska nadal trafiać będą przesortowane odpady komunalne oraz osady ściekowe, których wartość energetyczna będzie przewyższać 6 MJ/kg, będziemy musieli płacić kary, a to grozi podwyższeniem podatku śmieciowego. Obecnie Polska nie jest zupełnie przygotowana na to, by sobie z nią poradzić – przestrzega Łapiński.

W Świętochłowicach w grudniu 2015 r. zakończy się budowa pierwszej kompletnej instalacji demonstracyjnej z zastosowaniem nowego rozwiązania. – Nasza technologia skierowana jest do samorządów, szczególnie małych i średnich gmin. Pomoże rozwiązać zbliżający się problem ze składowaniem odpadów energetycznych.

Równie innowacyjna jest opracowana w ramach unijnego projektu przez spółkę FU-WI z Elbląga technologia termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy.

– To jeden ze sposobów na racjonalne zagospodarowanie powstających w ogromnych ilościach odpadów. Nasza technologia jest skierowana do małych miast oraz miejscowości. Dedykujemy ją przedstawicielom administracji państwowej i lokalnej, a szczególnie samorządom gminnym i społeczności małych miast i gmin, utrzymujących na swoich terenach oczyszczalnie ścieków, gdzie brakuje takich rozwiązań – wyjaśnia Łukasz Borowski, specjalista w spółce FU-WI.

Proponowana przez firmę technologia w dużym uproszczeniu polega na gazyfikacji osadów bez użycia tlenu, w wyniku czego wytwarza się tzw. gaz syntezowy oraz substancje stałe, które w kolejnym etapie ulegają spaleniu bez wytwarzania szkodliwych produktów i mogą być emitowane do atmosfery.

 


KOMENTARZE (8)ZOBACZ WSZYSTKIE

170 stopni to nie jest 7 barów !

technik, 2015-12-14 07:44:55 odpowiedz

Do Czarny scenariusz kwitnie: Dla polskich firm śmieciowych nie ma miejsca na rynku odpadów w naszym kraju - muszą więc zajmować się tym - nt.interia.pl/raporty/raport-kosmos/informacje/news-polskie-firmy-pomoga-w-sprzataniu-kosmosu,nId,1923551

Śmieci? W kosmosie..., 2015-11-24 16:13:29 odpowiedz

Może już za niedługo przy bierności tych co deklarują troskę o polską rację stanu, comiesięczne opłaty obywatelskie za odpady w dużym mieście prezydenckim będą jako zyski firmy śmieciowej transferowane za granicę, osłabiając tym samym lokalny rynek gospodarczy i finansowy… wiadomosci.onet.pl/ols...ztyn/to-juz-koniec-elblaskiego-mpo/lvj7tj ... Sprawdza się więc scenariusz rozbioru municypalnych firm nakreślony w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - samorzad.pb.pl/2841449,8131,czarna-wizja-smieciowa rozwiń

Czarny scenariusz kwitnie, 2015-11-23 20:28:19 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE