PARTNER PORTALU
 • BGK

Innowacyjne metody zagospodarowania i odzysku odpadów komunalnych. Co się sprawdza?

 • Włodzimierz Kaleta    23 listopada 2015 - 10:36
Innowacyjne metody zagospodarowania i odzysku odpadów komunalnych. Co się sprawdza?
Jedna z metod radzenia sobie z osadami polega na gazyfikacji osadów bez użycia tlenu (fot.archiwum firmy Fu-Wi)

Najczęściej jesteśmy bombardowani informacjami o coraz to nowych przykładach świadczących, że gospodarka odpadami wciąż kuleje. Rosną góry śmieci, niewydolny i przestarzały jest system ich utylizacji i recyklingu. Dlatego z rezerwą przyjmujemy wieści, że ta brudna gospodarka ma też swoją pozytywną stronę. Tymczasem okazuje się, że wiele wymyślonych w Polsce, sprawdzonych w praktyce innowacyjnych metod przerobu odpadów i pozyskiwania z nich surowców eksperci uznali za rewelacyjne i interesuje się nimi świat. Eksperci zaś przekonują, że ich zastosowanie w praktyce na szeroką skalę pozwoli samorządom dostosować się m.in. do nowych przepisów UE dotyczących składowania odpadów.
Według ustaleń UE Polska zobowiązana jest do recyklingu 50 proc. odpadów komunalnych do 2020 roku i 70 proc. do 2030 r. Komisja Europejska chce, aby już w 2025 r. zakazać w ogóle składowania odpadów, które można poddać recyklingowi.

Tymczasem jak wynika z raportu „Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030” przygotowanego przez Instytut Sobieskiego, w Polsce najpowszechniejszym sposobem unieszkodliwiania odpadów pozostaje składowanie, a dotychczas stosowane u nas technologie przetwarzania odpadów są nieefektywne i kosztowne.

Według autorów wspomnianego raportu o odpadach obecnie ok. 75 proc. z nich trafia na składowiska. Jeżeli tego nie zmienimy, Unia nałoży na nas wielomilionowe kary.

Pomóc ich uniknąć ma m.in. projekt Life Cogeneration.pl. opracowany przez katowicką firmę Investeko z grupą polskich naukowców.

– Od kilku lat realizujemy inicjatywę wdrożenia nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z cieplnej frakcji nadsitowej odpadów komunalnych, czyli tego wszystkiego, co zostaje na sicie po odsortowaniu materiałów nadających się do recyklingu w postaci szmat, kawałków drewna i innych produktów o bardzo dobrych właściwościach palnych. To zupełnie nowe rozwiązanie. Pierwsza taka metoda pozwalająca na bezpieczne przerabianie tej frakcji odpadów np. na innowacyjne paliwa – zachwala nową instalację Łukasz Łapiński, asystent koordynatora projektu Life Cogeneration.pl

Najlepsze dla samorządów

To dobra wiadomość dla samorządów, które w styczniu  znajdą się w trudnej sytuacji. Od stycznia 2016 r. wchodzi w Polsce zakaz składowania na wysypiskach śmieci tzw. frakcji energetycznej, która obecnie stanowi ok. 40 proc. wszystkich odpadów komunalnych.

– Jeśli w przyszłym roku na wysypiska nadal trafiać będą przesortowane odpady komunalne oraz osady ściekowe, których wartość energetyczna będzie przewyższać 6 MJ/kg, będziemy musieli płacić kary, a to grozi podwyższeniem podatku śmieciowego. Obecnie Polska nie jest zupełnie przygotowana na to, by sobie z nią poradzić – przestrzega Łapiński.

W Świętochłowicach w grudniu 2015 r. zakończy się budowa pierwszej kompletnej instalacji demonstracyjnej z zastosowaniem nowego rozwiązania. – Nasza technologia skierowana jest do samorządów, szczególnie małych i średnich gmin. Pomoże rozwiązać zbliżający się problem ze składowaniem odpadów energetycznych.

Równie innowacyjna jest opracowana w ramach unijnego projektu przez spółkę FU-WI z Elbląga technologia termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy.

– To jeden ze sposobów na racjonalne zagospodarowanie powstających w ogromnych ilościach odpadów. Nasza technologia jest skierowana do małych miast oraz miejscowości. Dedykujemy ją przedstawicielom administracji państwowej i lokalnej, a szczególnie samorządom gminnym i społeczności małych miast i gmin, utrzymujących na swoich terenach oczyszczalnie ścieków, gdzie brakuje takich rozwiązań – wyjaśnia Łukasz Borowski, specjalista w spółce FU-WI.

Proponowana przez firmę technologia w dużym uproszczeniu polega na gazyfikacji osadów bez użycia tlenu, w wyniku czego wytwarza się tzw. gaz syntezowy oraz substancje stałe, które w kolejnym etapie ulegają spaleniu bez wytwarzania szkodliwych produktów i mogą być emitowane do atmosfery.×
KOMENTARZE (8)

 • technik, 2015-12-14 07:44:55

  170 stopni to nie jest 7 barów !
 • Śmieci? W kosmosie..., 2015-11-24 16:13:29

  Do Czarny scenariusz kwitnie: Dla polskich firm śmieciowych nie ma miejsca na rynku odpadów w naszym kraju - muszą więc zajmować się tym - nt.interia.pl/raporty/raport-kosmos/informacje/news-polskie-firmy-pomoga-w-sprzataniu-kosmosu,nId,1923551
 • Czarny scenariusz kwitnie, 2015-11-23 20:28:19

  Może już za niedługo przy bierności tych co deklarują troskę o polską rację stanu, comiesięczne opłaty obywatelskie za odpady w dużym mieście prezydenckim będą jako zyski firmy śmieciowej transferowane za granicę, osłabiając tym samym lokalny rynek gospodarczy i finansowy… wiadomosci.onet.pl/ols...ztyn/to-juz-koniec-elblaskiego-mpo/lvj7tj ... Sprawdza się więc scenariusz rozbioru municypalnych firm nakreślony w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - samorzad.pb.pl/2841449,8131,czarna-wizja-smieciowa  rozwiń