PARTNER PORTALU
  • BGK

Instalacje MBP: Moce rosną, odpadów nie przybywa

  • pt    13 maja 2016 - 10:29
Instalacje MBP: Moce rosną, odpadów nie przybywa
W 2013 r. roczne zdolności przerobowe w instalacjach MBP były wyższe od masy faktycznie przetworzonych odpadów komunalnych o ok. 30 proc. (fot.mat.pras.)

• Dominującą w Polsce technologią przetwarzania odpadów jest MBP (mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów). 
• Decyzje o przyznaniu statusu instalacji nie opierają się jednak na obiektywnych przesłankach ekonomicznych - twierdzą eksperci.
Choć instalacje MBP są w Polsce dominującą technologią, to nadanie statusu instalacji nie opiera się na przesłankach administracyjnych.

Jak podkreślają autorzy raportu „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030” sporządzonego dla Instytutu Sobieskiego, decyzja o statusie instalacji ma charakter woluntarystyczny – art. 35 ust. 1 pkt ustawy o odpadach mówi o „ocenie potrzeby budowy dodatkowej infrastruktury służącej gospodarowaniu odpadami” bez określenia kryteriów – oraz charakter polityczny – określenie listy RIPOK w poszczególnych regionach przyjmowane jest uchwałą sejmiku województwa w sprawie wykonania Wojewódzkich Planów Gospodarowania Odpadami.

Czyli tak naprawdę – podkreślono w raporcie – strategia nie jest przyjmowana w zobiektywizowanym postępowaniu administracyjnym.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o czystości i porządku w gminach, budowa, utrzymanie i eksploatacja RIPOK jest zadaniem własnym gminy. Jego realizacja może odbywać się na trzy sposoby:

* poprzez wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował RIPOK, w oparciu
o postępowanie przetargowe;

* poprzez wybór podmiotu na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego;

* poprzez wybór podmiotu w oparciu o procedurę udzielania koncesji.

Jak podkreślają autorzy raportu – w związku z tym można przyjąć, że budowa, utrzymanie i eksploatacja RIPOK jest rodzajem koncesjonowanej działalności gospodarczej.

Moce przerobowe instalacji

W 2013 r., czyli roku bazowym reformy, w instalacjach MBP przetworzonych zostało ok. 5,7 mln mg odpadów komunalnych, co stanowiło ok. 60,4 proc. wszystkich odebranych odpadów komunalnych.

Zadeklarowane, roczne zdolności przerobowe instalacji MBP w Polsce wynosiły wówczas ok. 7,4 mln mg.

Oznacza to, że w 2013 r. roczne zdolności przerobowe w instalacjach MBP były wyższe od masy faktycznie przetworzonych odpadów komunalnych o ok. 30 proc. W 2014 r. wyniosły one ok. 9,4 mln mg rocznie, co oznacza wzrost o kolejne 27 proc.

Przekraczają zatem roczną masę odebranych zmieszanych odpadów komunalnych (ok. 7,8 mln mg) o 1,6 mln mg, czyli o 20 proc.

W 2014 r. najwyższy wzrost deklarowanych mechanicznych mocy przerobowych w instalacjach MBP zanotowano w województwach: śląskim (o ok. 81 proc.), zachodniopomorskim (o ok. 67 proc.) i mazowieckim (o ok. 47 proc.).

W tym samym czasie najwyższy wzrost deklarowanych biologicznych mocy przerobowych w instalacjach MBP miał miejsce w województwach: lubelskim (o ok. 173 proc.), mazowieckim (o ok. 125 proc.) i śląskim (o 68 proc.).

Na odnotowanie zasługuje również fakt spadku w 2014 r. zdolności deklarowanych mechanicznych mocy przerobowych, w instalacjach MBP, w województwach: lubelskim (o ok. 27 proc.), wielkopolskim (o ok. 8 proc.) i podkarpackim (o 6 proc.).

W tym samym czasie największy spadek biologicznych mocy przerobowych zanotowano w wielkopolskim (40 proc.) oraz lubuskim (18 proc.).

Autorzy raportu podkreślają jednak, że ze względu na brak szczegółowych uregulowań w zakresie wymagań dla instalacji MBP, weryfikację relacji pomiędzy zadeklarowanymi zdolnościami przerobowymi i faktyczną przepustowością instalacji trzeba uznać za trudną do przeprowadzenia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.