PARTNER PORTALU
  • BGK

Inwestycje wodno-ściekowe na Dolnym Śląsku

  • AT    20 września 2013 - 15:01
Inwestycje wodno-ściekowe na Dolnym Śląsku

Na Dolnym Śląsku powstają nowoczesne oczyszczalnie ścieków oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne o łącznej długości 450 kilometrów. Łączna wartość nowych inwestycji wynosi ponad 630 milionów złotych.
Dolnośląskie spółki komunalne pozyskały te pieniądze z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Samorządowcy zakończyli już budowę nowych oczyszczalni ścieków w Ziębicach i Sulikowie oraz unowocześnili zakłady w: Środzie Śląskiej. Dzierżoniowie, Oławie, Strzegomiu, Strzelinie, Chociwelu i Bielawie. W regionie zakończono już budowę kilkuset kilometrów wodociągów i kanalizacji.

WFOŚiGW we Wrocławiu jest Instytucją Wdrażającą POIiŚ. Dolnośląscy beneficjenci otrzymują od Funduszu merytoryczne i finansowe wsparcie. Obecnie Fundusz obsługuje 13 projektów z zawartymi umowami w ramach POIiŚ. Wojewódzki Fundusz m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowania projektów do udziału w konkursach; ocenia złożone wnioski; zawiera umowy; rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne.  

W trakcie oceny konkursowej są kolejne projekty dotyczące budowy kanalizacji oraz dziewięciu składowisk odpadów komunalnych. W tegorocznym, już dziewiątym konkursie do WFOŚiGW we Wrocławiu zostały złożone jeszcze cztery inne projekty na zadania z gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami na łączną kwotę około 132 milionów złotych.  

Program Infrastruktura i Środowisko to najważniejsze źródło finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce. Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację POIiŚ na lata 2007-2013 wynosi 37,7 mld euro, z czego wkład unijny to 28,3 mld euro, zaś wkład krajowy - 9,4 mld euro.

To największa kwota pośród programów realizowanych kiedykolwiek w Unii Europejskiej, służąca rozwojowi infrastruktury, budowie dróg, kolei, mostów i kanalizacji, jak również obiektów nauki czy urządzeń sportowych. Ponad 5 miliardów euro przewidziano na projekty związane z ochroną środowiska.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.