Inwestycje wodno-ściekowe z szansą na dofinansowanie z POIiŚ

46 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ma szansę na dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko na kwotę ponad pól miliarda złotych.
Inwestycje wodno-ściekowe z szansą na dofinansowanie z POIiŚ

Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska zatwierdził dwie listy rankingowe projektów złożonych w ramach naboru nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014.

Nabór dotyczył dwóch grup przedsięwzięć:

• projektów z aglomeracji z przedziału 10-15 tys. RLM, w ramach której na liście rankingowej znalazło się 13 inwestycji o łącznej całkowitej wartości prawie 166 mln zł oraz łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania UE ponad 90 mln zł,

• projektów z aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, w ramach której na liście rankingowej znalazło się 33 inwestycje o łącznej całkowitej wartości prawie 827 mln zł oraz łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania UE niemal 433 mln zł.

Wartość całkowita 46 projektów umieszczonych na listach rankingowych to prawie 993 mln zł, zaś suma wnioskowanego dofinansowania UE to niemal 523 mln zł. Zainteresowanie wnioskodawców przekroczyło pięciokrotnie pierwotną alokację przewidzianą w konkursie - w związku z czym Ministerstwo Środowiska zdecydowało się na jej zwiększenie do maksymalnego możliwego w chwili obecnej poziomu.

Ponieważ istotnie przekroczono kwoty dofinansowania w złożonych wnioskach ponad alokację pierwotnie określoną w konkursie oraz alokację dostępną w działaniu 1.1 utworzono listę rezerwową. Na liście rezerwowej znalazło się 7 projektów z aglomeracji powyżej 15 tys. RLM o łącznej kwocie dofinansowania ok. 64 mln zł.

W celu usprawnienia procesu oceny wniosków o dofinansowanie oraz działań związanych z zawieraniem nowych umów o dofinansowanie wszystkie umieszczone na listach rankingowych projekty (w tym rezerwowe) zostaną poddane ocenie merytorycznej II stopnia prowadzonej przez Grupę Roboczą.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE