PARTNER PORTALU
  • BGK

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie komentuje nowe Prawo wodne

  • KDS    25 lipca 2017 - 13:46
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie komentuje nowe Prawo wodne
Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r. (fot. pixabay.com)

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie wydała komunikat w sprawie ustawy Prawo wodne. Wyjaśnia w nim dlaczego podwyżki cen za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków - mimo zapewnień rządu, że tak się nie stanie - mogą mieć miejsce. Alarmuje też, że nowe prawo może doprowadzić do cofnięcia unijnych dotacji.
• Nowa ustawa – Prawo wodne została przyjęta przez Sejm i Senat. Teraz czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. 

• Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r. Rząd uspokaja i zapewnia, że podwyżek cen wody i odprowadzania ścieków nie będzie. Jednak eksperci są innego zdania. 

• To nie jedyny problem, jaki nowe przepisy mogą przynieść. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie zwraca uwagę na groźbę utraty dotacji unijnych

Rząd tłumaczy, że podwyżkom cen zapobiec ma art. 558 Prawa wodnego, który stanowi, że „wprowadzenie opłat za usługi wodne nie może stanowić podstawy do zmiany taryf (...) określonych na rok 2018 oraz rok 2019”. 

Czytaj : Prawo wodne. Wiceminister punktuje regionalne wodociągi. Obrywa się też marszałkowi

Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, w wydanym komunikacie podkreśla, że czytając literalnie przepis art. 558 można stwierdzić, że potwierdza on zasadę trwałości taryfy w przez czas jej obowiązywania i zakaz jej zmieniania. Jednak jest pewne ale... 

Czytaj więcej: Nowe prawo wodne: Wody Polskie przejmą pracowników. Są gwarancje zatrudnienia, ale też obawy

- Odnosząc się do licznie pojawiających się komentarzy o braku wzrostu cen za wodę i ścieki w latach 2018 i 2019, z uwagi na intencje ustawodawcy wyrażone w art. 558 przyjąć można, iż o ile zmiana cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nie nastąpi z uwagi na pozostawienie stawek opłat zmiennych za pobór wód na dotychczasowej wysokości, to nowa taryfa może zostać określona w innej wysokości z uwagi na: wprowadzenie opłat stałych za pobór wód i odprowadzanie ścieków, czy zmian innych pozycji kosztowych determinujących wielkość taryf oraz różnic wynikających z planowanej ilości sprzedawanej wody i odprowadzanych ścieków - wyjaśnia prezes IGWP. 

Czytaj : Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów odpowiada Ministerstwu Środowiska

Warto przypomnieć, że aktualnie obowiązująca ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, określa ograniczenia dotyczące zmian taryf. Mają obowiązywać przez rok. W tym czasie zmiana taryfy jest dopuszczalna jedynie w przypadku modyfikacji stawek podatku VAT.

Izba zwraca też uwagę, że kolejną istotną konsekwencją przyjętej noweli Prawa wodnego jest groźba cofnięcia unijnych dotacji. Chodzi o art. 494 ustawy Prawo Wodne, zmieniający art. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Czytaj więcej: Prawo wodne. Henryk Kowalczyk widzi możliwość obniżenia opłat za wodę

- Zmiana ta polega na wyłączeniu wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków, stwarzając tym samym wątpliwości co do podstawy prawnej ustalania taryf za wody opadowe i roztopowe - tłumaczy Jakuta. Jak dodaje, w tym zakresie branża wodociągowo - kanallizacyjna liczy na realizację zobowiązania resortu środowiska, złożonego podczas obrad prac podkomisji ds. Prawa wodnego, o uregulowaniu kwestii wód opadowych i roztopowych w planowanej na drugą połowę roku 2017 nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Bowiem brak przychodów z tytułu powyższych opłat - zdaniem Jakuty - może być powodem do cofnięcia dofinansowania unijnego dla projektów realizowanych według Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach działania 2.1.5. (systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich) do tej pory odbyły się dwa konkursy, zaś łączna wartość dofinansowania dla 19 przedsięwzięć wyniosła ponad 570 mln zł, przy całkowitym koszcie projektów 888 mln zł. Izba zaznacza, że te przedsięwzięcia w ponad 64 proc. zostały zrealizowane dzięki środkom unijnym.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.