PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak NFOŚiGW pomaga gminom pozbyć się śmieciowego problemu?

  • Gmina (Jarosław Roliński)    8 października 2011 - 10:36
Jak NFOŚiGW pomaga gminom pozbyć się śmieciowego problemu?

Zaniedbania i zaniechania w gospodarce odpadami, przekładają się teraz na konieczność podjęcia przez podmioty odpowiedzialne ogromnych wysiłków i nakładów, nieraz ponad ich siły. Pomóc mogą pożyczki z NFOŚiGW.
W szczególny sposób problem dotyczy województw, pełniących funkcje planistyczne oraz – przede wszystkim – gmin, jako jednostek wykonawczych. Dlatego też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oferujący dofinansowania wszystkich obszarów finansowania ochrony środowiska takich jak ochrona wód, powietrza, przyrody, gospodarka wodna czy edukacja ekologiczna, w obszarze gospodarowania odpadami jako jedynego lub współbeneficjenta pomocy we wszystkich swoich programach finansowych wskazuje właśnie gminę.

Pomijając zarządzanie środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, stała, systemowa pomoc funduszu, obejmująca praktycznie wszystkie działania z obszaru gospodarki odpadami opiera się obecnie na 6 programach priorytetowych finansowanych ze środków krajowych.

Drugie życie odpadów komunalnych

Pierwszy, a zarazem „flagowy” program (3.1) realizowany w tym obszarze przez Departament Ochrony Ziemi NFOŚiGW, nosi tytuł „Gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Ma on dwie części, z których pierwsza dotyczy możliwości dofinansowania rozwoju systemów służących zagospodarowywaniu odpadów komunalnych, czyli budowy, rozbudowy i modernizacji takich instalacji jak kompostownie, zintegrowanych systemów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, sortowni, zakładów termicznego przekształcania odpadów lub wytwarzających paliwa alternatywne (np. wsadu do pieców cementowych).

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie – najczęściej jednostka samorządu lub spółka komunalna – może otrzymać na ten cel pożyczkę inwestycyjną na okres do 15 lat, pokrywającą do 75 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Atrakcyjność tej pożyczki polega nie tylko na niskim, stałym oprocentowaniu wynoszącym 3,5 proc.w skali roku, ale przede wszystkim na możliwości umorzenia do 30 proc. kwoty zaciągniętego zobowiązania. Co z pewnością zainteresuje każdego wójta, to że obecnie umorzenie jest wpisywane do umowy pożyczkowej jako pomoc już udzielona – jest ono przydzielone z góry, pod warunkiem jednak rygorystycznego spełnienia wymagań jasno postawionych w umowie.

Gmina nie musi już zatem obawiać się po zrealizowaniu projektu, czy w dniu składania wniosku o umorzenie aktualne zasady dopuszczają udzielenie umorzenia czy też nie.Traktujemy to jako swoisty, bardzo skuteczny motywator dla beneficjentów, by dokładali wszelkich starań i pilnowali sprawnej realizacji projektów zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowach. Nie stawia się też już wymogu, które niektórzy wójtowie mogą pamiętać, by kwotę umorzenia trzeba było przeznaczyć na inne proekologiczne przedsięwzięcie.

Druga część tego programu wspiera rozwój selektywnej zbiórki odpadów – czyli tworzenie wzorcowych obiektów selektywnego gromadzenia odpadów, jakie powszechnie można zobaczyć podróżując po krajach Europy północnej i zachodniej. Mieszkańcy mogą tam dobrowolnie dowieźć i zostawić we właściwych pojemnikach pewne grupy posegregowanych odpadów i za nie nie zapłacić.

W polskich realiach, na selektywnej zbiórce odpadów, wbrew temu, co można często usłyszeć, zarobić obecnie nie jest tak łatwo. Ze sprzedaży surowców zgromadzonych (nieodpłatnie!) w takim centrum, trudno byłoby pokryć koszty jego funkcjonowania, jeśli miałoby ono funkcjonować na przyzwoitym poziomie. Dlatego też zdecydowaliśmy się w tym przypadku na dofinansowanie dotacyjne, w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.