Jak zmierzyć ścieki opadowe?

Podmioty odprowadzające ścieki opadowe stosują przy kalkulacji opłat metr kwadratowy jako najbardziej czytelny miernik, choć nie przewiduje tego ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Jak zmierzyć ścieki opadowe?

Grupa posłów Platformy Obywatelskiej złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jak informują autorzy projektu propozycje w nim zawarte są realizacją postulatów gmin.

Obowiązujące obecnie rozporządzenie ministra budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest niekonstytucyjne.

Dokument ten dopuszcza możliwość stosowania w taryfach przelicznika metrów kwadratowych dla odwadnianej powierzchni, natomiast takiej zasady nie przewiduje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Tymczasem podmioty odprowadzające ścieki opadowe stosują przy kalkulacji opłat metr kwadratowy jako najbardziej czytelny miernik powierzchni. Taka też była intencja ministra budownictwa, którą zawarł w swoim rozporządzeniu.

Autorzy projektu podkreślają dodatkowo, że w przypadku ustalania opłat za wody opadowe z dachów, przyjęcie innego miernika obliczeniowego niż metry kwadratowe, np. metrów sześciennych jest w zasadzie niemożliwe.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE