PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak zmierzyć ścieki opadowe?

  • GK    5 października 2012 - 15:54
Jak zmierzyć ścieki opadowe?

Podmioty odprowadzające ścieki opadowe stosują przy kalkulacji opłat metr kwadratowy jako najbardziej czytelny miernik, choć nie przewiduje tego ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Grupa posłów Platformy Obywatelskiej złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jak informują autorzy projektu propozycje w nim zawarte są realizacją postulatów gmin.

Obowiązujące obecnie rozporządzenie ministra budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest niekonstytucyjne.

Dokument ten dopuszcza możliwość stosowania w taryfach przelicznika metrów kwadratowych dla odwadnianej powierzchni, natomiast takiej zasady nie przewiduje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Tymczasem podmioty odprowadzające ścieki opadowe stosują przy kalkulacji opłat metr kwadratowy jako najbardziej czytelny miernik powierzchni. Taka też była intencja ministra budownictwa, którą zawarł w swoim rozporządzeniu.

Autorzy projektu podkreślają dodatkowo, że w przypadku ustalania opłat za wody opadowe z dachów, przyjęcie innego miernika obliczeniowego niż metry kwadratowe, np. metrów sześciennych jest w zasadzie niemożliwe.

<!-- pagebreak //-->

Choćby dlatego, że nie ma możliwości zainstalowania na każdym dachu urządzenia pomiarowego, a miernik biorący pod uwagę pomiary średnich opadów atmosferycznych jest bardzo zawodny.

– Odwadnianie powierzchni dachów ze ścieków opadowych jest znaczącą pozycją w działalności każdego podmiotu zajmującego się odprowadzaniem ścieków, a ustalenie algorytmów pozwalających na przejście z jednostek powierzchni na jednostki objętości jest niecelowe – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jednocześnie sądy związane są tylko ustawami, mogą więc kwestionować taryfy opracowane przez gminy w oparciu o wadliwe rozporządzenie. Dlatego nowelizacja ta ma umożliwić ministrowi transportu, budownictwa i gospodarki morskiej wydanie rozporządzenia zgodnie z delegacją ustawową i pierwotną intencją ustawodawcy.

– Dodatkowo ujednolici zasady tworzenia przejrzystych taryf oraz umożliwi większej ilości gmin wprowadzenie opłat za wody opadowe i roztopowe – argumentują autorzy projektu.
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.