PARTNER PORTALU
  • BGK

Jaka jest sytuacja w mieszkalnictwie?

  • GK    4 lipca 2013 - 13:17

W stosunku do 2002 r. liczba budynków z mieszkaniami wzrosła o 12,3 proc. W miastach o 18,4 proc., a na wsi o 8,9 proc.
Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Zamieszkane budynki. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011" w Polsce zlokalizowanych było ok. 6 mln budynków, w których znajdowało się co najmniej 1 mieszkanie.

Szczegółowe wyliczenia publikujemy w galerii.

W stosunku do 2002 r. liczba budynków z mieszkaniami wzrosła o 12,3 proc. w miastach o 18,4 proc., a na wsi o 8,9 proc.

Spośród budynków objętych spisem ponad 5,5 mln stanowiły budynki zamieszkane. Były to zarówno budynki mieszkalne, jak i budynki obiektów zbiorowego zakwaterowania, czy budynki niemieszkalne, tj. takie, które w więcej niż połowie zajęte były na cele inne niż mieszkalne, np. szkoły sklepy, biura itp.

W miastach znajdowało się 2,3 mln budynków zamieszkanych, a na wsi 3,4 mln. W porównaniu z poprzednim spisem liczba budynków zamieszkanych zwiększyła się o 13,4 proc. W miastach odnotowano wzrost o 21,6 proc., a na wsi - o 8,7 proc.

Było to spowodowane ponad 30 proc. wzrostem liczby budynków wielomieszkaniowych w miastach.

W zabudowie mieszkalnej dominowały budynki jednorodzinne. W miastach stanowiły one prawie 80 proc. budynków zamieszkanych, a na wsi - ok. 97 proc.

Przeważająca część mieszkań zlokalizowana była jednak w budynkach wielomieszkaniowych. W budynkach tych mieściło się ok. 79 proc. mieszkań w miastach i prawie 15 proc. mieszkań na wsi.

W budynkach zamieszkanych znajdowało się 13 011,0 tys. mieszkań (zamieszkanych i niezamieszkanych), z których 12 962,6 tys. zlokalizowanych było w budynkach mieszkalnych.

W miastach w budynkach tych znajdowało się ok. 9 mln mieszkań, podczas gdy na wsi ok. 4 mln. W porównaniu do 2002 r. liczba mieszkań w zamieszkanych budynkach mieszkalnych wzrosła o 9,2 proc., przy czym w miastach wzrost ten wyniósł 9,7 proc., a na wsi - 8,2 proc.

Według stanu na 31 marca 2011 r. w budynkach zamieszkanych znajdowało się 12 481,5 tys. mieszkań zamieszkanych. Mieszkało w nich prawie 38,1 mln osób, w tym prawie 113 tys. w budynkach obiektów zbiorowego zakwaterowania lub budynkach niemieszkalnych.

W miastach 72 proc. populacji mieszkało w budynkach wielomieszkaniowych, podczas gdy na wsi większość mieszkańców (ponad 88 proc.) zajmowała mieszkania w budynkach jednorodzinnych.

W wyniku nowych uregulowań prawnych w zakresie własności lokali oraz działalności spółdzielni mieszkaniowych w okresie międzyspisowym zaobserwowano zmiany w strukturze własności mieszkań. budynków mieszkalnych oraz mieszkań znajdujących się w tych budynkach.

W porównaniu ze spisem przeprowadzonym w 2002 r. znacząco zwiększyła się liczba zamieszkanych budynków mieszkalnych stanowiących współwłasność z wyodrębnionymi własnościami lokali mieszkalnych. Przybyło również budynków mieszkalnych należących do osób fizycznych i towarzystw budownictwa społecznego.

Zmniejszył się udział pozostałych form własności w strukturze zasobów budynków mieszkalnych.

W woj. lubuskim, dolnośląskim i opolskim jest znacznie wyższy odsetek budynków wybudowanych przed 1945 r. w porównaniu z województwami Polski centralnej i wschodniej.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • hurat, 2013-08-14 12:19:57

    Kiepsko, i prędko się to nie zmieni. Polacy nie mają kasy na mieszkania, tylko w nieruchomościach inwestycyjnych widać pewne światełko w tunelu. Ale tutaj głównie przejmowane są nieruchomości z niskimi wycenami, tak jak te pod Warszawą, od Jartomu.