PARTNER PORTALU
  • BGK

Jaki plan na mieszkaniówkę?

  • www.esosnowiec.pl (Arkadiusz Kaczor)    18 października 2012 - 09:33
Jaki plan na mieszkaniówkę?

Liberalnie czy bardziej restrykcyjnie w kwestii wykupu mieszkań komunalnych? Sosnowieccy samorządowcy w ciągu miesiąca mają opracować wieloletni plan gospodarowania zasobem lokalowym gminy.
Idzie nie tylko o sam wykup lokali, ale również o sposoby naliczania czynszów i prowadzenie remontów.

Sosnowieccy radni wielokrotnie podkreślali, że polityka gospodarowania mieszkaniowym zasobem Sosnowca, to bardzo złożone zagadnienie. Z jednej strony gmina w myśl ustawy ma obowiązek zapewnić warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, czyli na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Część z rajców uważa, że gdyby nie te obowiązki, z ekonomicznego punktu widzenia najbardziej logicznym wyjściem byłoby docelowe pełne uwłaszczenie obecnych najemców lokali komunalnych. W praktyce jednak jest to niemożliwe i w ostatecznym rozrachunku byłoby dalece szkodliwe dla gminy.

Na przestrzeni ostatnich lat sosnowiecka Rada Miejska podejmowała szereg uchwał regulujących kwestię wykupu mieszkań. Obecnie, po zeszłorocznej decyzji, funkcjonują bardzo atrakcyjne warunki wykupu mieszkań komunalnych.

Osoba ubiegająca się o wykup lokalu może nabyć go nawet z 80-procentową bonifikatą, a w przypadku gdy wykup mieszkań zadeklaruje ogół zamieszkujących daną nieruchomość, bonifikata ta wzrasta o kolejne 5 proc. Co warte podkreślenia, tzw. startowa bonifikata wynosi 40 proc.

Wkrótce jednak, bo z końcem bieżącego roku, regulacje te przestaną obowiązywać. Wśród sosnowieckich radnych rozgorzała dyskusja na temat przyszłych uregulowań. Niedawno przegłosowano nawet doraźny program, który jest praktycznie kopią starego. Taki był jednak wymóg nadzoru wojewody i władze miasta nie ukrywały, że zostanie on zmieniony.

Jakie są zatem pomysły? Władze miasta są póki co ostrożne w dzieleniu się szczegółami.

<!-- pagebreak //-->

– Chciałbym, aby pomysły stanęły w pierwszej kolejności na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się 17 października. Myślimy jednak nad założeniami, które zmienią politykę czynszową. Mieszkania komunalne powinny bowiem być dla osób niezamożnych, a wysokość czynszu dostosowana do ich dochodów. Ci bogatsi, którzy de facto nie powinni zamieszkiwać w zasobach komunalnych, będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni – zdradza zastępca prezydenta Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

W tym elemencie raczej nietrudno będzie o poparcie radnych.

– Według mnie regulacje dotyczące wysokości opłat powinny wspierać najsłabiej uposażonych mieszkańców Sosnowca. Należy też pamiętać, że mieszkania komunalne w założeniu powinny być mieszkaniami dla osób, których nie stać na własne „m” i stosunkowo tanimi jeżeli chodzi o czynsze. Dlatego też polityka czynszowa powinna uwzględniać stopę zamożności osób zamieszkujących dany lokal. Ogromnym wyzwaniem stojącym przed Sosnowcem będzie przeprowadzenie niezbędnych remontów w nieruchomościach stanowiących zasób gminy. Stąd też uważam, że część dochodu uzyskana ze sprzedaży lokali winna być sukcesywnie przeznaczana na ten cel – podkreśla radny SLD Tomasz Niedziela.

To właśnie kwestia wykupu mieszkań może budzić kontrowersje. Prezydent Arkadiusz Chęciński zaznacza, że będzie dążył do utrzymania maksymalnej bonifikaty na obecnym poziomie, czyli 80 proc.

– Nie będziemy chcieli ograniczać wykupu tam, gdzie już utworzyły się wspólnoty. Tam gdzie ich nie ma, wykup powinien być możliwy od momentu, kiedy 50 proc. najemców zgłosi chęć wykupu. Chodzi o to, żeby usprawnić działanie przyszłych wspólnot – tłumaczy prezydent Chęciński.

– W mojej opinii należy bardzo rozważnie podejść do powyższego problemu. Jestem jednak zwolennikiem mniej restrykcyjnych przepisów dotyczących możliwości wykupu lokali mieszkalnych przez najemców niż te, zaproponowane w ostatnio przegłosowanym programie. Zarówno dane dotyczące dotychczas wyodrębnionych wspólnot i udziału procentowego w nich mieszkańców, jak również postępujące remonty w tych budynkach, w których mieszkańcy stali się właścicielami, przemawiają na korzyść zbywania mieszkań na zasadach bardziej liberalnych. Warunek konieczności złożenia wniosków o wykup lokali przez 50 proc. najemców z nieruchomości, w których dotychczas nie zostały wykupione lokale, w praktyce może okazać się warunkiem zaporowym – uważa Tomasz Niedziela.

I dodaje: – Nie można podzielić dzisiaj sosnowiczan na tych, którym się udało skorzystać z niedoskonałego prawa lokalnego jakie dotychczas było stanowione i na tych, którzy z braku obiektywnych przesłanek co do różnicowania mieszkańców, podlegają dziś bardziej restrykcyjnym regulacjom. Mimo że niejednokrotnie podejmowali oni starania o wykup lokali.


×
KOMENTARZE (1)

  • urzednik, 2012-10-24 08:24:56

    sosnowieccy radni odkrywają amerykę, co więcej wprowadzają przepis, od którego już sie odchodzi, ponieważ gminy nie powinny wyzbywać się komunalnego zasobu mieszkaniowego, nie powinny pozbawiać się mająku. Wreszcie, gminy nie powinny robic prezentów w postaci mieszkań za 10-20% ich warości. Bo niby ...w imię czego??!!  rozwiń