PARTNER PORTALU
  • BGK

Jaki ślad środowiskowy zostawiasz?

  • biocity.pl    9 maja 2012 - 13:43
Jaki ślad środowiskowy zostawiasz?

Marnotrawstwo energii elektrycznej i gwałtowne nasilenie urbanizacji nasuwają pytanie o wpływ działalności człowieka na środowisko. W odpowiedzi na nie pojawiają się narzędzia, które mają mierzyć ślad środowiskowy oraz – docelowo – ograniczać go.
Omówimy tu funkcje tych narzędzi oraz działania, jakie podejmuje Veolia Environnement, aby zneutralizować ślad środowiskowy swojej działalności w poszczególnych sektorach.

Jaki ślad środowiskowy zostawiasz? Postawione w ten sposób pytanie zaskakuje. A jednak jest coraz bardziej zasadne, zarówno w domu, jak i w biurze czy w supermarkecie. Oto nasza analiza.

Klasyfikacja energetyczna budynków i lodówek oraz informacje o emisji spalin z samochodów są już – lub będą niebawem – powszechnie stosowane. Na wszystkich produktach żywnościowych i ubraniach pojawią się wkrótce informacje o ich oddziaływaniu na środowisko: od chwili produkcji, do końca istnienia wyrobu. Posłużmy się przykładem kilku wielkich producentów i dystrybutorów konfekcji, którzy niedawno ogłosili utworzenie „koalicji firm konfekcyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Branżowe organizacje pozarządowe, sceptycznie wypowiadające się o możliwości kontrolowania społecznych i środowiskowych aspektów produkcji u podwykonawców, krytykują to posunięcie. Celem inicjatywy jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji ubrań na środowisko dzięki zdefiniowaniu wskaźnika mierzącego ilość zużywanej wody, energii elektrycznej, wyrobów chemicznych, a także zanieczyszczenia emitowane przez zakłady wytwórcze. Etykiety środowiskowe na wyrobach staną się zatem wszechobecne.

Od połowy 2011 r. prawie 170 firm we Francji będzie dobrowolnie umieszczać na opakowaniach informacje na temat ich śladu węglowego (sumy emisji gazów cieplarnianych związanych z wytworzeniem produktu), a także o tym, co ich zdaniem ma największy wpływ na środowisko naturalne przez cały cykl życia produktu – o zużyciu surowca albo oddziaływaniu na wodę i różnorodność biologiczną.

W Internecie pojawiają się narzędzia do oceny, które mają dostarczyć konsumentowi informacji środowiskowych, pomocnych przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Już w 15 krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych i w Chinach służą konsumentom rzetelną informacją środowiskową o wielu produktach (przykład takiego narzędzia można znaleźć na stronie www.goodguide.com). Jednak mankamentem takich narzędzi jest obecnie brak wspólnego języka i metod oceny. Sprawia to, że nie wszystkie informacje są wiarygodne, a przy tym niektóre są trudno zrozumiałe dla konsumentów, którzy nie są w stanie sprawdzić szczegółowych aspektów technicznych danego narzędzia pomiaru.

Najpilniejsza rzecz – informować
Choć wspomniane inicjatywy znajdują się dopiero w początkowej fazie rozwoju, są niezbitym dowodem budzącej się świadomości środowiskowej. Dotyczy ona wszystkich ludzi, pojawia się w codziennym życiu i zmusza do zastanowienia się nad globalnym śladem środowiskowym. Trzeba zatem niezwłocznie zacząć informować konsumentów, by uświadomić im skutki dokonywanych zakupów. Niezależnie od wszystkiego firmy, które nie wdrożą narzędzi pomiaru swojego oddziaływania na środowisko, mogą zostać wykluczone z rynku. Stanie się to głównie za sprawą coraz bardziej rygorystycznych przepisów prawa”.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.