PARTNER PORTALU
  • BGK

Jakie kompetencje spółki komunalnej?

  • AT    28 marca 2013 - 19:34
Jakie kompetencje spółki komunalnej?

Rada Gminy nie może przekazać wszelkich kompetencji wójta związanych z gospodarowaniem odpadami zarządowi spółki komunalnej.
Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia zarządu gminnej spółki komunalnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Chodziło w niej o przekazanie zarządowi kompetencji do dokonywania szeregu czynności należących do kompetencji gminy, a związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Czytaj też: Niedługo raport o przygotowaniach samorządów do reformy śmieciowej

Rada upoważniła zarząd spółki komunalnej do:

- przyjmowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- zobowiązania podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i prowadzących regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych lub innych posiadaczy odpadów do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu;

- dokonywania czynności sprawdzających mających na celu sprawdzanie terminowości składania deklaracji i wpłacania zadeklarowanych opłat za odpady komunalne;

- prowadzenia postępowań egzekucyjnych w przypadku nieuiszczenia przez zobowiązanych opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi.

Ponadto Rada postanowiła, że upoważnienie udzielone zarządowi dotyczy także wydawania wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń niezbędnych do załatwienia wymienionych wyżej spraw.

Wojewoda dolnośląski stwierdził, iż działania do których Rada upoważniła zarząd spółki nie stanowią załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.

Powszechnie w literaturze prawa administracyjnego przyjmuje się, że sprawa ma charakter sprawy indywidualnej, jeżeli dotyczy imiennie określonego podmiotu oraz konkretnych jego praw i obowiązków. W konsekwencji podjęta przez radę uchwała jest nieważna.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.