PARTNER PORTALU
  • BGK

Jakie powinny być spalarnie?

  • RAF    26 sierpnia 2010 - 11:27
Jakie powinny być spalarnie?

Gminy stoją przed trudnym zadaniem zebrania środków na budowę spalarni, a także muszą wybrać lokalizację, w której będzie możliwa realizacja inwestycji przy jak najmniejszym sprzeciwie mieszkańców.
Wraz z rozwojem społeczeństwa rozwija się konsumpcja różnego rodzaju dóbr. Związana jest z tym także produkcja nieczystości i odpadów, co z kolei wymusza na ustawodawcy konieczność utworzenia reguł postępowania zgodnych z polityką ochrony środowiska. Ponadto kwestią zmniejszenia emisji odpadów w Polsce zajęła się również Unia Europejska, wydając wytyczne, w świetle których do roku 2013 Polska musi zmniejszyć ilość składowanych odpadów o 50 procent w porównaniu z ilością odpadów z 1995 roku. Co z tym zrobimy i jak?

Dlaczego?

W Polsce zasady postępowania z odpadami, reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251). Regulacje zawarte w wymienionej ustawie mają przede wszystkim na celu  wytyczenie zasad postępowania z odpadami w taki sposób, aby zapewnić ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

- Spełnienie tych kryteriów jest możliwe poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczaniu ich ilości. W tym celu ustawodawca przewidział tworzenie spalarni i współspalarni odpadów, jako jedynych legalnych miejsc przeznaczonych do termicznej obróbki odpadów. Spalarnie przeznaczone są do termicznego przekształcanie odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, natomiast współspalarnie nastawione są na wytwarzanie energii lub produktów, przy czym wraz z paliwami są przekształcane termicznie odpady w celu odzyskania energii zawartej w odpadach albo unieszkodliwienia odpadów - tłumaczy Dominika Kołodziejska-Koza z kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci.

Wymogi

Kołodziejska-Koza wyjaśnia, że ustawodawca przewidział szereg wymogów, jakie musi spełniać spalarnia i odpadów. Przede wszystkim tworzenie oraz użytkowanie spalarni musi odbywać się w taki sposób, aby ilość i szkodliwość dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska odpadów i innych emisji powstających wskutek termicznego przekształcania odpadów była jak najmniejsza. Zarządzający spalarnią jest zobowiązany między innymi do ewidencjonowania odpadów, które przyjmuje do utylizacji, w tym w przypadku odpadów niebezpiecznych do pobierania próbek i przechowywania ich przez co najmniej miesiąc od chwili poddania termicznej obróbce odpadów.

- Właściciel lub władający spalarnią zobowiązany jest do zatrudnienia kierownika, który będzie posiadał świadectwo wydane przez marszałka województwa, potwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarki odpadami. W przypadku nie wypełniania ustawowych obowiązków w zakresie użytkowania i zarządzania spalarnią, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może z urzędu rozpocząć postępowanie w celu wydania decyzji o wstrzymaniu działalności spalarni. Na wniosek zarządzającego spalarnią inspektor może wyznaczyć termin do usunięcia naruszeń. Po usunięciu nieprawidłowości, inspektor na wniosek zarządzającego wydaje zgodę na podjęcie działalności - precyzuje prawniczka.×
KOMENTARZE (2)

  • autoidea, 2010-08-26 13:58:45

    Spalarnie sa juz niebezpiecznym przezytkiem ! Kiedys ustawodawca przewidywal czlowieka z flaga biegnacego przed kazdym samochodem. Tylko piroliza i zgazowanie sa bezpiecznym sposobem na utylizacje odpadow, a im czysciejsze, tym lepsze. bioleux@geprex.com
  • NiT, 2010-08-26 13:17:33

    Najlepszą technologią jest AUTOMATYCZNE SORTOWANIE odpadów, co przy dzisiejszej technice jest możliwe i opłacalne, a nastepnie odpowiednie ich zutylizowanie posortownicze, natomiast nie wykorzystany wysort (ok. 15%) powinien być poddany nie sdpalaniu, ale pyrolizie: bezemisyjnej obróbce termicznej. ...Innej drogi nie ma. Społeczeństwa nie można oszukiwać.  rozwiń