PARTNER PORTALU
  • BGK

Jaworznickie osiedla do skanalizowania

  • AW    23 sierpnia 2011 - 11:18
Jaworznickie osiedla do skanalizowania

ZAKTUALIZOWANE.Mieszkańcy jaworznickich osiedli Pieczyska i Cieżkowice mogę odetchnąć z ulgą. Niedługo bowiem rozpocznie się tam budowa kanalizacji sanitarnej.
Uroczyste podpisanie umowy na Budowę kanalizacji sanitarnej w części osiedla Pieczyska i kanalizacji sanitarnej w osiedlu Cieżkowice zaplanowano na czwartek 25 sierpnia.To pierwsze dzielnice, w których rozpoczną się prace budowlane.

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I to jedna z największych miejskich inwestycji od kilkudziesięciu lat. W jej wyniku powstanie 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni oraz Stacja Uzdatniania Wody.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (to łącznie 110 mln zł z 206,3 mln zł wartości całego projektu). Inwestycja zakłada wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a także dostosowania gospodarki ściekowej Gminy Jaworzno do wymagań Polski i Unii Europejskiej.

Głównymi celami projektu są wzrost liczby mieszkańców obsługiwanych przez system kanalizacyjny, redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych, dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w wodę pitną, jak również wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w czterech osiedlach: Górze Piasku, Długoszynie, Pieczyskach i Ciężkowicach. Oprócz tego powstanie jeszcze Stacja Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia”. Natomiast w 2009 roku został zakończony kontrakt, który dotyczył przerzutu ścieków ze zlewni Szczakowa do zlewni oczyszczalni Dąb w Jaworznie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • autoidea, 2011-08-23 17:03:19

    Gdzie sa Jaworzany ??