PARTNER PORTALU
  • BGK

Jedna z większych transakcji w ciepłownictwie

  • GK    17 lipca 2012 - 08:21
Jedna z większych transakcji w ciepłownictwie

We wtorek 17 lipca rozpocznie się proces prywatyzacji spółki Ciepło Kaliskie. Jest to spółka ciepłownicza działająca na terenie Kalisza. W tym roku będzie to jedna z większych transakcji w branży ciepłowniczej.
Obecnie prezydent Kalisza zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia 38.931 udziałów, stanowiących 90 proc. kapitału zakładowego spółki. Termin składania pisemnych odpowiedzi w Urzędzie Miejskim w Kaliszu upływa 14 sierpnia 2012 r. o godzinie 13.00.

Ciepło Kaliskie została powołana w związku z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011 r. Kapitał podstawowy Spółki wynosi 43.257.000,00 zł i dzieli się na 43.257 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Celem Spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej miasta Kalisz w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną.

W dniach 25.04.2012 r. oraz 4.07.2012 r. do spółki zostało wniesione mienie ciepłownicze należące dotychczas do miasta Kalisza.

Majątek ciepłowniczy jest dzierżawiony Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Kaliszu, na podstawie umowy nr 1/95 zawartej 07.12.1995 roku pomiędzy Miastem Kalisz a PEC w Kaliszu. Z dniem 1.04.2011 roku przekształciła się w umowę zawartą na czas nieoznaczony.

Miejski system ciepłowniczy w Kaliszu dostarcza energię do ponad 56 tys. mieszkańców miasta, co stanowi ok. 52% ogólnej ich liczby. Ciepło sieciowe zasila około 19 000 mieszkań i lokali o łącznej kubaturze ok. 5,9 mln m3. Całkowita długość sieci ciepłowniczej wynosi około 63 km, z czego około 48% wykonana jest w technologii preizolowanej.

14 maja 2012 roku Spółka Ciepło Kaliskie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Przebudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu oszczędności energii i ochrony powietrza Kalisza”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet IX, Działanie 9.2 – Efektywna dystrybucja energii.

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2007 roku a zakończy się w 2014. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 24 843,5 tys. zł, a maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 20 370,3 tys. zł. Dofinansowanie na realizację projektu ustalono do wysokości 16 012,7 tys. zł. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.