PARTNER PORTALU
  • BGK

Jedna z większych transakcji w ciepłownictwie

  • GK    17 lipca 2012 - 08:21
Jedna z większych transakcji w ciepłownictwie

We wtorek 17 lipca rozpocznie się proces prywatyzacji spółki Ciepło Kaliskie. Jest to spółka ciepłownicza działająca na terenie Kalisza. W tym roku będzie to jedna z większych transakcji w branży ciepłowniczej.
Obecnie prezydent Kalisza zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia 38.931 udziałów, stanowiących 90 proc. kapitału zakładowego spółki. Termin składania pisemnych odpowiedzi w Urzędzie Miejskim w Kaliszu upływa 14 sierpnia 2012 r. o godzinie 13.00.

Ciepło Kaliskie została powołana w związku z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011 r. Kapitał podstawowy Spółki wynosi 43.257.000,00 zł i dzieli się na 43.257 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Celem Spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej miasta Kalisz w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną.

W dniach 25.04.2012 r. oraz 4.07.2012 r. do spółki zostało wniesione mienie ciepłownicze należące dotychczas do miasta Kalisza.

Majątek ciepłowniczy jest dzierżawiony Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Kaliszu, na podstawie umowy nr 1/95 zawartej 07.12.1995 roku pomiędzy Miastem Kalisz a PEC w Kaliszu. Z dniem 1.04.2011 roku przekształciła się w umowę zawartą na czas nieoznaczony.

Miejski system ciepłowniczy w Kaliszu dostarcza energię do ponad 56 tys. mieszkańców miasta, co stanowi ok. 52% ogólnej ich liczby. Ciepło sieciowe zasila około 19 000 mieszkań i lokali o łącznej kubaturze ok. 5,9 mln m3. Całkowita długość sieci ciepłowniczej wynosi około 63 km, z czego około 48% wykonana jest w technologii preizolowanej.

14 maja 2012 roku Spółka Ciepło Kaliskie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Przebudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu oszczędności energii i ochrony powietrza Kalisza”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet IX, Działanie 9.2 – Efektywna dystrybucja energii.

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2007 roku a zakończy się w 2014. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 24 843,5 tys. zł, a maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 20 370,3 tys. zł. Dofinansowanie na realizację projektu ustalono do wysokości 16 012,7 tys. zł. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.