Jessica pożyczy na modernizację Ciepłowni Miejskiej w Legionowie

Bank Gospodarstwa Krajowego, działający we współpracy z Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o. jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich, podpisał dziewiątą umowę inwestycyjną w ramach Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” finansowaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Umowa pomiędzy BGK a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „Legionowo" Sp. z o.o. została podpisana 27 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Legionowie. W uroczystości podpisania umowy oprócz przedstawicieli Inwestora oraz Banku Gospodarstwa Krajowego udział wzięli wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz Roman Smogorzewski prezydent Legionowa.

Inwestycja realizowana przez PEC „Legionowo" Sp. z o.o. dotyczy rozbudowy istniejącej Ciepłowni Miejskiej - powstanie kogeneracyjne źródło ciepła. Część energii niewykorzystanej z procesu wytwarzania ciepła będzie przekazywana do generatora prądu, a następnie transformowana w energię elektryczną. Dodatkowym elementem nowego źródła będzie kotłownia gazowa, która zostanie zbudowana przy istniejącym budynku Ciepłowni Miejskiej.

Kotłownia będzie wykorzystywana do produkcji ciepła w przypadku awarii lub krótkich wyłączeń silników gazowych. Oprócz poprawy efektywności energetycznej procesu wytwarzania ciepła zmniejszy się również emisję CO2.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE