PARTNER PORTALU
 • BGK

Jest projekt nowelizacji ustawy o porządku i czystości w gminie

 • pt    13 grudnia 2017 - 16:20
Jest projekt nowelizacji ustawy o porządku i czystości w gminie
Projekt zakłada wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (fot.fotolia)

Jeszcze trwają prace nad zmianami w ustawie o odpadach, a już poznaliśmy założenia projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
• Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała założenia projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

• Projekt zakłada wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

• Przewiduje się także rozłączne przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz zróżnicowanie stawek opłat za odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych.  

 

Jak napisano w projekcie, zmiany mają na celu „wyeliminowania zidentyfikowanych problemów”. Te problemy to :

- ograniczony nadzór gmin nad właściwym postępowaniem z odpadami komunalnymi spowodowany wyborem łącznego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, .

 - możliwość ryczałtowego rozliczania firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców, co utrudnia gminom kontrolę nad strumieniem odpadów komunalnych oraz może prowadzić do podwyższenia kosztów systemu (przeszacowanie kosztów odbioru odpadów komunalnych);

-  zbyt mała ilość odpadów zbieranych selektywnie.

Projekt zakłada wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad firmami je dobierającymi.

Czytaj też: Spalarnia w Szczecinie gotowa. Czy powstaną kolejne?

Kontrola ta będzie możliwa przez wprowadzenie konieczności rozłącznego ogłaszania i przeprowadzania przetargu na odbiór i przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych jako sposób na zapobieganie nielegalnym praktykom podmiotów wyłonionych przez gminy w drodze przetargu.

Resort proponuje także uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania się pomiędzy gminą a podmiotem odbierającym odpady komunalne np. przez określenie płatności przez gminy za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy odpadów przekazanych do przetwarzania.

Kolejny pomysł to zwiększenie zachęty do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ma się to odbywać przez urealnienie różnicy między stawką opłaty za odbieranie odpadów zebranych selektywnie i stawką opłaty za odbiór tzw. odpadów zmieszanych.

Wprowadzone mają być także zmiany w zakresie zasad ustalania ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego.

Jak przyznaje ministerstwo, na obecnym etapie prac rozważane są także inne rozwiązania.

Chodzi m.in. o wprowadzenie możliwości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających kompostownik przydomowy czy dodanie przepisu regulującego kwestie zwrotu lub naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególnych przypadkach np. umożliwiający stwierdzenie nadpłaty w przypadku śmierci właściciela nieruchomości.

Projekt przewiduje także wprowadzenie mechanizmów, dzięki którym środki pozyskiwane przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami będą faktycznie wykorzystywane na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu .

Rozważa się także możliwość dodania w ustawie przepisu zakładającego 3-letnie okres zakazu wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych w odniesieniu do przedsiębiorcy wykreślonego z rejestru działalności regulowanej oraz wprowadzenie obowiązku aktualizacji danych w deklaracji tylko raz w miesiącu.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (6)

 • prezes K.W, 2017-12-19 18:54:29

  Zdecydowanie również zlikwidować RYCZAŁT w rodzinnych ogrodach działkowych. Bezdomni sami mieszkający cały rok niezgodnie z regulaminem na działkach powinni płacić za odpady za zimowe miesiące.
 • Edward Rutkowski, 2017-12-17 14:28:21

  Zdecydowanie należy zlikwidować RYCZAŁT szczególnie w przypadku domków letniskowych, gdzie przebywamy w wolnych chwilach od pracy. Odpady po tak krótkim czasie zabieramy w przysłowiowej chusteczce do nosa.A jak to się ma do podwójnej opłaty ryczałt na działce do opłaty całorocznej w miejscu stałego ...zamieszkania ?!  rozwiń
 • uchwala pod siebie, 2017-12-16 15:02:49

  w "mieście" gdzie mieszkam wymyślono opłatę za śmieci od m2 z ale jak masz 300 m 2 to płacisz tylko za 150 a ponoć ustawa zlikwidowała ulgi ps. jedyne wytlumaczenie i "wladza" i spolka mieszkaja w obiektach powyzej 150 m2