PARTNER PORTALU
  • BGK

Jest projekt rozporządzenia w sprawie wojewódzkich planów gospodarki odpadami

  • pt    26 marca 2015 - 13:57
Jest projekt rozporządzenia w sprawie wojewódzkich planów gospodarki odpadami

Na unijne dotacje mogą liczyć tylko projekty ujęte w planach inwestycyjnych

Minister Środowiska przedstawił do zaopiniowania projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego.
Konieczność modyfikacji rozporządzenia w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego wynika z nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 122) z dnia 15 stycznia br.

Obowiązek sporządzenia planów inwestycyjnych wynika również z dokumentu „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, Umowa Partnerstwa”, zgodnie z którym ze środków unijnych finansowane będą jedynie projekty uwzględnione w tworzonych przez zarządy województw i zatwierdzanych przez ministra właściwego ds. środowiska planach inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Zmiany dotyczące wpgo polegają na wprowadzeniu obligatoryjności wydania rozporządzenia, jak również nakładają obowiązek określenia wzoru planu inwestycyjnego (zgodnie z nowelizacją takie plany mają być integralną częścią wpgo) w związku z czym jego opracowanie jest niezbędne.

W projekcie określono formę wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, sposób jego sporządzania, jak również wzór planu inwestycyjnego stanowiącego załącznik do wpgo.

Plan inwestycyjny powinien określić potrzebną infrastrukturę wraz z mocami przerobowymi służącą gospodarowaniu odpadami komunalnymi i remontowo-budowlanymi, zapewniającą osiągnięcie celów wyznaczonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Plan inwestycyjny będzie zawierał w szczególności:

* wskazanie planowanych inwestycji;

* oszacowanie kosztów planowanych inwestycji oraz wskazanie źródeł ich finansowania;

* harmonogram realizacji planowanych inwestycji.

Plan ma za zadanie określenie aktualnego stanu gospodarki odpadami, ustalenie przewidywanych zmian czynników związanych z gospodarką odpadami, wybór strategii i zadań oraz ustalenie długoterminowego programu strategicznego obejmującego okres co najmniej 12 lat i planu krótkoterminowego na okres 6 lat.

Wzór projektu rozporządzenia w Multimediach

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

KOMENTARZE (1)

  • Eterno Vagabundo, 2015-03-26 23:57:53

    A gdzież się podziały Po wojnie zbudowane Zakłady utylizacyjne Po lasach rozsiane?