PARTNER PORTALU
  • BGK

Jest umowa na kanalizację dla Izabelina

  • AW    28 września 2012 - 12:15
Jest umowa na kanalizację dla Izabelina

Prawie 5000 mieszkańców gminy Izabelin będzie mogło liczyć na podłączenie do nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków. Rozbudowa kanalizacji będzie mieć ogromne znaczenie również dla osób wypoczywających w tej części Kampinoskiego Parku Narodowego.
Jak informuje mazowiecki urząd marszałkowski, inwestycja jest realizowana dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości 17,1 mln zł. Całkowity koszt rozbudowy oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu wyniesie ponad 28,3 mln zł.

Obecnie gmina Izabelin jest skanalizowana jedynie w ok. 40 proc. Mieszkańcy nieskanalizowanych terenów odprowadzają ścieki do przydomowych, bezodpływowych zbiorników. Niestety, w dużej części są one nieszczelne, na czym cierpi środowisko. Przeprowadzone w latach 90. badania wód gruntowych i powierzchniowych na obszarze gminy wykazały znaczne ich zanieczyszczenie.

Rozbudowa oczyszczalni Mokre Łąki w Truskawiu jest więc konieczna, by polepszyć warunki życia mieszkańców gminy, ale także, by zadbać o teren Kampinoskiego Parku Narodowego. Poza tym nowe technologie pozwolą zmniejszyć koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków.

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej powstanie 1220 przykanalików (w pasie publicznym). Pozwoli to na objęcie systemem oczyszczania ścieków prawie 5 tys. mieszkańców gminy Izabelin. Jednocześnie zlikwidowanych zostanie ponad 1,2 tys. osadników gnilnych, co w wyraźny sposób ograniczy groźne zjawisko skażenia wód gruntowych na tym terenie.

W rozbudowanej oczyszczalni zostaną zastosowane filtry piaskowe - jako trzeci stopień oczyszczania ścieków. To umożliwi osiągnięcie niższych parametrów zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych niż obowiązujące w pozwoleniu wodnoprawnym oraz w stosownym Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984).

W układ sterowania zostaną wprowadzone dodatkowe, nadrzędne układy pomiaru zawartości azotu amonowego (sterowanie procesem napowietrzania ścieków) i azotu azotynowego (sterowanie procesem recyrkulacji wewnętrznej ścieków). Zastosowanie innowacyjnego systemu umożliwi zmniejszenie poboru energii elektrycznej oraz wpłynie korzystanie na efektywniejsze wykorzystanie procesów biologicznych w technologii oczyszczania ścieków.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.