PARTNER PORTALU
  • BGK

Kanalizacja w gąszczu przepisów

  • GK    8 lutego 2012 - 12:12
Kanalizacja w gąszczu przepisów

Według gmin przyłącze kanalizacyjne to odcinek prowadzący do głównej sieci, także ten poza granicą nieruchomości, więc za jego montaż płaci właściciel posesji. Tymczasem Sąd Najwyższy orzekł inaczej.
Do rzecznika praw obywatelskich zgłaszają się osoby zainteresowane podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnych lub wodociągowych z licznymi skargami na wątpliwości dotyczące realizacji spoczywającego na nich obowiązku wykonania i pokrycia kosztów budowy odpowiednich przyłączy do sieci.

Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nakłada obowiązek zapewnienia realizacji i pokrycia kosztów przyłączy na osoby ubiegające się o podłączenie nieruchomości do sieci.

Rzecznik przyznaje, że największe trudności interpretacyjne budzi definicja przyłącza kanalizacyjnego. Władze gmin zwykle stoją na stanowisku, iż przyłączem kanalizacyjnym, do którego wykonania zobowiązana jest osoba zainteresowana podłączeniem nieruchomości do sieci, jest także odcinek prowadzący bezpośrednio do głównej sieci kanalizacyjnej.

Oznacza to, że na osobach zainteresowanych spoczywa obowiązek realizacji i pokrycia kosztów wykonania odpowiedniej instalacji na terenie nieruchomości, a także przewodu prowadzącego do sieci głównej, a zatem wykraczającego poza granicę nieruchomości gruntowej.

Tymczasem, jak przypomina rzecznik praw obywatelskich, Sąd Najwyższy w uchwale z 13 września 2007 r. uznał, że odcinek przewodu łączącego sieć kanalizacyjną z nieruchomością, w części leżącej poza granicą tej nieruchomości, stanowi urządzenie kanalizacyjne. Wobec tego obowiązek wykonania takich urządzeń ciąży na przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym.

W związku z takimi problemami interpretacyjnym rzecznik zwróciła się do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z prośbą o rozważenie zasadności podjęcia odpowiedniej inicjatywy legislacyjnej, zmierzającej do doprecyzowania przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zawierających definicje przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego, z uwzględnieniem wykładni przyjętej przez Sąd Najwyższy. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • bezradna, 2012-02-27 14:29:18

    A co jak główna nitka wodociągu biegnie przez ogródki kolejnych posesji? Wtedy właściciele posesji odpowiadają za cały wodociąg czy kanalizacje?