PARTNER PORTALU
  • BGK

Kara dla gminy za przepisy dot. wodomierzy

  • ZWI    3 września 2013 - 10:50
Kara dla gminy za przepisy dot. wodomierzy

Gmina Fałków nie wyznaczyła okresów rozliczeniowych oraz terminów odczytu wodomierzy - w wyniku czego mieszkańcy nie byli w stanie przewidzieć kiedy i ile pieniędzy będą musieli zapłacić za wodę. To niezgodna z prawem praktyka - uznała Prezes UOKiK i nakazała zmianę oraz nałożyła sankcję finansową.
Umowy, którą podpisywali z Gminą Fałków odbiorcy wody, przewidywały możliwość ich rozwiązania w przypadku niewykonania lub nienależytego ich wykonania, czyli w sytuacji np. zerwania plomby na wodomierzu czy nie dopuszczenia do niego pracownika wodociągów. Według przepisów jest to karane grzywną, ale nie stanowi podstawy do zerwania kontraktu.

Gmina przyjęła także, że w przypadku uszkodzenia wodomierza, będzie ustalać ilość pobranej wody na podstawie średniego zużycia w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Jednak przepisy wyraźnie mówią o okresie trzymiesięcznym. Przyjęcie okresu dwukrotnie dłuższego gmina tłumaczyła zmiennym zużyciem wody na wsi, zależnym od pór roku. Podpisywane umowy nie określały też terminu rozpatrywania reklamacji klientów.

Prezes UOKiK uznała, że Gmina Fałków naruszała zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na nią łączną karę 1 642 zł, nakazując zmianę nieprawidłowych postanowień w umowach.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.