Kara za bezprawne opłaty za kanalizację

Pobieranie bezprawnych opłat za przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – to praktyka, którą stosowała gmina Roźwienica.
Kara za bezprawne opłaty za kanalizację

Dlatego prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożyła na gminę karę ponad 18 tys. zł

Gmina Roźwienica pobierała opłaty, które nie były przewidziane przepisami. Zgodnie z prawem gmina jest przedsiębiorcą m.in. w zakresie, w jakim organizuje lub świadczy usługi o charakterze użyteczności publicznej. Prezes UOKiK nałożyła na gminę karę w wysokości 18 313 zł.

Urząd ustalił, że gmina niezgodnie z prawem zastrzegała możliwość pobierania opłat za czynności administracyjno-techniczne od osób, które chcą przyłączyć nieruchomość do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Nie wynikały one z żadnych przepisów. Prawo precyzuje, za co dokładnie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może pobierać opłaty.

Gmina Roźwienica pobierała opłaty, które nie były przewidziane przepisami. W związku z tym obciążała konsumentów dodatkowymi, bezprawnymi kosztami.

Prezes UOKiK za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów lub ograniczające konkurencję może nałożyć na gminy karę pieniężną w wysokości nawet 10 proc. przychodu.

Gmina już zaprzestała stosowania kwestionowanej praktyki. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ gmina ma prawo odwołać się do sądu.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE