Kara za naciąganie odbiorców

  • Piotr Toborek
  • 25-09-2013
  • drukuj
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach nadużywał pozycji dominującej poprzez stosowanie niezgodnych z prawem postanowień w umowach z odbiorcami wody - uznała Prezes UOKiK. Dostawca zapłaci teraz ponad 33 tys. zł kary
Kara za naciąganie odbiorców

Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK) stosował nieprawidłowe postanowienia w umowach na dostawę wody i odbiór ścieków, podpisywanych z mieszkańcami gminy Jelcz-Laskowice. Odbiorcy wody byli zobowiązani do wykonania na własny koszt fragmentu sieci wodociągowej od granicy nieruchomości do przyłącza

- Tymczasem, według prawa, wszelkie fragmenty sieci znajdujące się poza granicą nieruchomości klienta musi doprowadzić na swój koszt dostawca wody - mówi Paweł Borecki z UOKiK. - Spółka działając w ten sposób, narzucała odbiorcom usług uciążliwe warunki przyłączenia do sieci, a co za tym idzie - nadużywała pozycji dominującej na lokalnym rynku.

JZGK ponadto wyłączył swoją odpowiedzialność za ograniczenie albo brak dostawy wody w przypadku: braku jej na ujęciu, podczas przerw w zasilaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub podczas awarii sieci, nawet wtedy gdy wynikałoby to z jego zaniedbania.

- Zgodnie z prawem, zakład wodociągowy jest zobowiązany naprawić szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, jeżeli wystąpiła z jego winy - dodaje Borecki.

Urząd uznał, że ZGK złamał prawo, nadużywając pozycji dominującej. Zakład został ukarany łączną kwotą 33 260 zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE