PARTNER PORTALU
  • BGK

Kiedy zaczyna się działalności gospodarcza gminy?

  • pt    12 sierpnia 2016 - 12:07
Kiedy zaczyna się działalności gospodarcza gminy?
Budowle wchodzące w skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, jako niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie są opodatkowane podatkiem od nieruchomości (fot.gpw.pl)

Jak wskazuje orzecznictwo sądów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej działalność gospodarcza winna cechować się łącznie następującymi wyznacznikami: zorganizowanie, ciągłość i zarobkowość.
Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. przepisy art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewidują zwolnienie z podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

Zdaniem RIO w Lublinie wskazane byłoby przeanalizowanie przez gminy dotychczas obowiązujących uchwał, dotyczących wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Jak jednak prawidłowo ocenić od kiedy mamy do czynienia z działalnością gospodarczą?

Zorganizowanie, ciągłość i zarobkowość

Jak wskazuje orzecznictwo sądów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej działalność gospodarcza winna cechować się łącznie następującymi wyznacznikami: zorganizowanie, ciągłość i zarobkowość.

Brak którejkolwiek z tych cech oznacza, że dana działalność nie może być zakwalifikowana do kategorii działalności gospodarczej.

Jak wyjaśnia RIO o zarobkowym charakterze działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków powinna decydować analiza sposobu ustalania cen i opłat za te usługi.

Jeżeli sposób kalkulacji cen za świadczone przez gminę usługi nie wskazuje na dążenie do osiągnięcia dochodu (zarobku), tj. nadwyżki dochodów nad poniesionymi kosztami, czyli celem tej działalności nie jest zysk, lecz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, to w takich przypadkach nie wystąpi przesłanka zarobkowego charakteru wykonywanej działalności.

Zarobkowy charakter działalności gminy

W takiej sytuacji budowle wchodzące w skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, jako niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie będą opodatkowane podatkiem od nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W ocenie Ministerstwa Finansów odnosi się to zarówno do sytuacji, w której wspomniana infrastruktura zarządzana (administrowana) jest bezpośrednio przez gminy (w praktyce jej urząd), jak i wtedy gdy obowiązki te wykonuje powołana w tym celu jednostka budżetowa.

Zdaniem Kolegium RIO w Lublinie powyższe tezy mają również zastosowanie do gminnego zakładu budżetowego i ie dotyczą wyłącznie gospodarki wodno-ściekowej, ale również innej z zakresu użyteczności publicznej, o ile nie ma ona zarobkowego charakteru.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.